Polarisatie, Gedragsverandering, Verhuizen, Een oplossing is er niet, bewerkte citaten

Civis Mundi Digitaal #140

door Jan Chris Jansen

                                                          Polarisatie

 

                                Als je het parlement waarin je zelf verkozen bent

                                     Afdoet als ‘nep-parlement’, de rechtspraak

 

                               ‘Nep-rechtsspraak’ noemt, en je houdt dat vijftien

                                     Jaar lang vol, dan vind je Anklang bij een

                                Deel van de bevolking. Mensen denken dan: zie

 

                                     Je wel, hij zegt wat ik denk. Terwijl het

                                Precies andersom is: zij gaan denken wat hij zegt.

 

                                     Dat is de dynamiek tussen macro en micro.

                                En het is alleen maar erger geworden, tot en met:

                                    ‘Er komen tribunalen’. De maatschappelijke

 

                                Polarisatie vindt zijn oorsprong in de verruwing

                                     Van de omgangsvormen in het parlement.

 

                                                                   */*

                                                 Kees Schuyt, socioloog

                                                   NRC  vrij 17 nov 2023

 

                                                      Gedragsverandering

 

                             Hoe ver Extinction Rebellion wil of moet gaan met zijn

                                     Burgerlijke ongehoorzaamheid, is een morele

 

                             En gewetenskwestie. Maar ik zeg wel: je kunt je beroepen

                                     Op Gandhi of Martin Luther King, maar dan

                             Moet je ook kijken naar wat die twee nog méér deden dan

 

                                     Alleen maar ongehoorzaam zijn. Gandhi liep

                             Op een zoutmars dwars door India. De zwarte bevolking

                                     Van Atlanta boycotte een jaar lang het bedrijf

                             Dat Rosa Parks uit de bus had gezet. Het doel moet zijn:

 

                                     Gedragsverandering bij de bevolking, dat we

                             Aanleren onze slechte gewoontes af te leren. Dat is wat

                                     Anders dan maar dóórgaan met blokkeren.

 

                             Ze hebben hun punt allang gescoord. Dan moet je ophouden

                                     En andere, legale middelen gaan gebruiken.  

 

                                                                     */*

                                                    Kees Schuyt. socioloog

                                                     NRC  vrij 17 nov 2023

 

                                                     Een oplossing is er niet

 

                          De voortdurende wrok van de zogenaamde en soms zeer reële

                                      Verliezers maakt dat er gekozen moet worden:

 

                          Democratie of humanisme. Je kunt moeilijk de democratie

                                      Tijdelijk in comateuze toestand brengen in

                          Naam van prachtige idealen. Dat is aan de barbaren vragen of

                                      Zij het huis willen betreden via de garagedeur.

 

                          Dit is waar de democratie op grenzen stuit en de symbolische

                                      Soevereiniteit van het volk verlammend werkt. 

 

                                                                      */*

                         Arnon Grunberg  De vluchteling, de grenswacht en de rijke Jood

                                                                p. 286-287

 

                                                             Verhuizen

 

                              De ijskap op Groenland smelt versneld af. Het enige

                                         Positieve daaraan is dat als Nederland

 

                              Grotendeels verzwolgen gaat worden door het stijgende

                                         Zeewater, als gevolg van de opwarming

                              Van de aarde, we dan aan de Denen en Groenlanders

                                         Kunnen vragen of we daarheen mogen

 

                              Verhuizen. Groenland is bijkans vijftig keer groter dan

                                         Nederland. Dus dat moet lukken.

 

                                                                    */*

                                   Fred van Wijk, Heukelum, ingezonden brief 

                                            De Volkskrant  za 11 nov 2023