Wetenschap en wijsheid, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #140

door Piet Ransijn

https://www.eur.nl/eqi/het-gat-tussen-big-data-en-wijsheid

 

Wetenschap en wijsheid              2023 11 16

Piet Ransijn

 

Velen zijn hun anker kwijt

en  voelen zich bedreigd

in de postmoderne tijd

Omdat mensen zich misdroegen

raakt de wereld uit zijn voegen

 

Zoals eerder bij Atlantis

Daar ging ook van alles mis

Een beschaving kan ten onder gaan

en een continent raakt van de baan

Er is daar vast iets misgegaan


Als we Plato mogen geloven

zijn we niet bedrogen

door de oude filosofen

Vele oude wereldrijken

hebben moet wijken

 

Hoogmoed kwam haast overal

vroeg of laat een keer ten val

Zo kan het ook spannen gaan

wat betreft ons voortbestaan

 

Vogens biologen schijnen

vele soorten te verdwijnen

Of worden door de mens bedreigd

die geruime tijd naar ecocide neigt

Het is werkelijk om te huilen

hoe wij ons milieu vervuilen

 

In vroeger tijden spaarden

‘primitieve’ volkeren de aarde

Zagen zij haar intrinsieke waarde

en ze voelden zich een onderdeel

van een ontzagwekkend groot geheel

 

De mens in de moderne tijd

mist die Al-verbondenheid

en leeft met de natuur in strijd

De techniek en wetenschap

molesteert de aarde rap

 

Zoals mensen zich gedrageen

lijkt het veel op rattenplagen

Zwaargeplaagde ratten doden

zoals mensen ook hun soortgenoten

 

 

Als wij ons bezinnen

valt er veel te winnen

Mensen moeten ervoor waken

niet verslaafd te raken

aan de dingen die zij maken

 

Van binnen woont de wijsheid

Dat geldt ook in onze tijd

Maar de weg naar binnen

moet bij velen nog beginnen

Misschien leidt inkeer

tot een ommekeer

 

En tot een bevrijding

onder innerlijke leiding

Want alleen bevrijde mensen

zijn in staat hun wensen

naar believen te begrenzen

 

Zoals ooit de wijzen leerden

die zich ook naar binnen keerden

en de mensen onderrichtten

en van binnenuit verlichtten

 

De techniek en wetenschap

bracht een nieuwe heilsboodschap

Maar een weten zonder wijsheid

leidt tot destructief beleid

 

Bezinning is niet overbodig

Mensen hebben wijsheid nodig

om te kunnen overleven

En ook eerbied voor het leven

 

Met de weg naar binnen

valt nog veel te winnen

dat geen enkele wetenschap

ons alsnog te zeggen had

 

De ontdekking van de liefde

in de innerlijke diepte

een liefde voor het leven

die een nieuw begin kan geven

aan ons werken en ons streven

 

Als mensheid gaan ontwaken

kan dat echt verschil uitmaken

Met de weg naar binnen

kan een nieuwe tijd beginnen