Liefde voor het leven, Wereldwijde verbondenheid, Het geïntegreerde leven

Civis Mundi Digitaal #142

door Piet Ransijn

 

Liefde voor het leven    2024 01 27

 

Het gaat niet om een ‘hoger’ doel

maar om doorleefd primair gevoel

Het gevoel waaruit wij leven

als een grondgegeven

 

De wil om te bestaan

het leven aan te gaan

De liefde voor het leven

als een grondgegeven

 

Men wil in leven zijn

en liefst gelukkig zijn

Alleen in grote nood

gekweld door grote pijn

wil soms iemand dood

Er niet meer zijn

 

Ons leven hier op aarde

heeft onmiddelijke waarde

Dat geldt voor ieder mens

Zijn allereerste wens

betreft zijn wil tot leven

Er inhoud aan te geven

is een volgend streven

 

De erkenning van de waarde

van het leven hier op aarde

De waarde van een leven

is een grondgegeven

En ook een uitgangspunt

waar je niet omheen kunt

 

Daaruit vloeit de inzet voort

voor niet alleen de eigen soort

In ruime zin voor al het leven

dat net als ons wil leven

als een grondgegeven

 

Al het levende bestaan

kent de drang om door te gaan

Dezelfde drang tot verder leven

dezelfde liefde voor het leven

komen wij in al het leven tegen

 

Een liefde zonder grenzen

niet alleen voor alle mensen

maar ieder levend wezen

is de bron van al het leven

 

Een liefde die zelfs verder gaat

dan een willekeurig leven wezen

en alles wat concreet bestaat

en die ons hartgrondig leven laat

 

Het is een ieders levenstaak

om Dat wat alles leven laat

te dienen en te respecteren

wat de mensen ook beweren

 

Grenzen van het ik te transcenderen

Te komen tot een staat van Zijn

van grenzeloos bewustzijn

en erin te leven, te bewegen en te zijn

 

Wereldwijde verbondenheid    2024 01 20  N a v Jeremy Lent, Het betekenisweb

De wereld toont een wonderlijke samenhang

in een systeem met overkoepelend belang

Ieder wezen is er vrij, er is geen slavernij

En draagt ook bij tot een vrije maatschappij

 

Als de mensen in hun ego zitten blijven

En zich door begeerten laten drijven

Met schrikwekkende gevolgen

Het water zal voorlopig blijven stijgen

 

Steden gaan ten onder in golven

Ook de rijken zullen niet gevrijwaard blijven

De beschaving kan ten onder gaan

als de mensen hun begeerten niet weerstaan

 

Als de mensen niet hun ego zijn

Maar met al het zijn verbonden zijn

in een meer verlicht bewustzijn

gloort er hoop in bange tijden

en een einde van het lijden

 

Een integrale staat van zijn ontwaakt

die alle perspectieven anders maakt

Ons geluk ligt in natuurbeleving

en de zorg voor de levende omgeving

 

Waarmee wij integraal verbonden zijn

in een kosmische beleving van bewustzijn

Een volkomen andere levenswijze

maakt een einde aan vervuilende bedrijven

 

Een geïntegreerde wereld wordt ontsloten

Miljardairs bekeren zich tot filantropen

Dit alle is omgeven door een licht

Een licht dat ieder mens verlicht

Het licht van het bewustzijn

Waarin wij leven en bewegen en in zijn