Nooit genoeg en overvloed; Mimetische begeerten; Geloven in het heil van boven; Utopieën, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #142

door Piet Ransijn

 

Nooit genoeg en overvloed       2024 01 21

 

Zal de aarde alle waanzin overleven

waarmee onze wereld is vergeven?

Onder het regime van rationaliteit

dreigt er rampspoed wereldwijd

De rationaliteit blijkt zeer beperkt

Heeft maar zeer betrekkelijk gewerkt

 

Wat men welvaart noemt

blijkt tot overdaad gedoemd

Consumptie weet geen maat te houden

en vergroot zich onbehouwen

Blijft zich maar versterken

buiten veilig afgebaande perken

 

Een eigenwijs prinsesje Nooitgenoeg

dat bezwaren in de wind sloeg

wacht een minder leven voor haar kinderen

als zij de consumptie niet gaat minderen

Zij is niet grootgebracht met matigheid

ern kent geen rust en geen tevredenheid

 

De gouden weg naar overvloed

vindt men niet in werelds goed

Die weg voert ons naar binnen

naar overvloed voorbij de zinnen

Naar een onbegrensd bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn

 

Het vreugdeloze afgescheiden leven

wiordt daar opgeheven en verweven

met de Bron van al het leven

die ook een bron van vreugde is

en ook wordt aangeduid als ‘bliss’

 

https://www.jw.org/nl/bibliotheek/tijdschriften/w20130815/wat-voor-mens-zijn/

Sinds Adam en Eva lijken begeerten toegenomen en gecultiveerd

 

Mimetische begeerten               2024 01 27

 

Er zijn bedrijven die weloverwogen

mensen van hun vrije wil beroven

Ze willen mensen conditioneren

door te appelleren op begeerten

 

Ze pogen met behulp van algoritmen

mensen in hun web te strikken

door voortdurend appelleren

op wat mensen graag begeren

 

Hoe men zich daartegen weren?

Hoe kan men zich bekwamen

in immuun zijn voor reclame

die op de begeerten appelleren?

 

Misschien door mediteren

of de mechanismen kennen leren

middels psychologisch inzicht

of op God te zijn gericht

 

Door vooral ons te verheugen

in een innerlijke vreugde

meer dan andere geneugten

die verslavend kunnen werken

door begeerten te versterken

 

Er is een industrie geschapen

die de mens tot slaaf wil maken

Door allerhande hebbedingen

aan de mensen op te dringen

 

Het mimetische begeren

moeten wij hanteren leren

Begeren wat een ander heeft

botst met vrijheid van de geest

 

Door te staan op eigen benen

en gegrond te zijn in eigen wezen

niet geraakt door wensen

die we zien bij andere mensen

leeft men zelf vanuit zijn wezen

authentiek zijn eigen leven

 

https://volzin.nl/collectie/geloven-in-de-toekomst/

 

Geloven in het heil van boven                2024 01 26

 

Een kenmerk van de meeste geloven

is dat zij het onmogelijke beloven

Een grote mate van absurditeit

gaat gepaard met fuctionaliteit

 

Het geeft de mensen een verbondenheid

maar tevens ook een zeker onderscheid

in gelovig en ongelovig,  goed en kwaad

waar mee de samenleving is gebaat

 

Een niet te vatten wonderlijke samenhang

geeft het leven zin en bovenaards belang

Het geeft het arme volk een roze wolk

Religie werkt als opium voor het volk

 

Het verzacht niet slechts de pijn

maar geeft een collectief bewustzijn

waar een mensenleven zin in krijgt

als het zich naar God en hemel neigt

 

Naar hoog verheven hemelse regionen

waar alle goede mensen samenkomen

In de visie van de Staat van God

wacht de goede mens een hemels lot

in het licht en aangezicht van God

 

De verdoemde is daarvan verstoken

De poorten van de hel gaan open

Voor degene die dat alles gelooft

is het leven niet van zin beroofd

 

Het geeft een zekere verbondenheid

en ook een zinvol onderscheid

in recht en onrecht, goed en kwaad

waarmee de samenleving is gebaat

 

Die ons in een wonderlijke samenhang vereent

en ieder mensenleven een betekenis verleent

Hoewel nu nog maar weinigen  geloven

in een eeuwigdurend heil van boven

 

De utopie als een ommuurde vesting waarin weing ruimte is voor vrijheid

 

Utopieën           2024 01 12 N a v Leonie Wolters, Op zoek naar betekenis. De woorden van Hans Achterhuis

 

We moeten met alle geweld voorkomen

dat moderne utopische dromen

verglijden in geweld en onderdrukking

Iedere utopie blijkt een mislukking

 

Geluk wordt wegeprojecteerd

van het heden afgekeerd

Een utopisch droombeleid

leidt vaak tot onvrijheid

 

Het toekomstig heil van allen

kan de individuele pret vergallen

Bovendien leidt het utopische beleid

meestal tot eenvormigheid

 

Menige utopie die mooi begint

leidt later tot een schrikbewind

Als de utopie nog onderweg is

gaat het meestal vrij snel mis

 

Het utopische beleid

ontmoet na korte tijd

een harde werkelijkheid

met weinig plek voor vrijheid

 

Werkelijkheid en waan

kunnen niet tegelijk bestaan

De droom verdringt de werkelijkheid

slechts voor een beperkte tijd

 

Alle utopieën stuk voor stuk

blijken na een tijd mislukt

Mense willen vrijheid

en geen opgelegd beleid

 

Willen zelf hun doel bepalen

naar hun zelfgekozen idealen

De idealen van het collectief

bieden hen te weinig perspectief

 

Als mensen zich bevrijden van hun waan

verwerkelijken zij de zin van hun bestaan

Er komt geen einde aan hun lijden

als zij zich niet van waan bevrijden

Als mensen met elkander zijn begaan

verwerkelijkt zich ons menselijk bestaan

 

New Harmony, R. Owena, 1838: Een ommuurd en afgegrensd gebied met weinig vrije ruimte