Zuiver bewustzijn, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #143

door Piet Ransijn

https://imana-chi.nl/een-van-die-keuzes-is-om-de-aandacht-steeds-meer-te-richten-op-het-zuivere-tijdloze-en-huidige-moment-in-plaats-van-gevangen-te-blijven-in-de-film-van-het-verleden-daardoor-is-het-leven-werkelijk-el/

Het ik beweegt zich naar de grenzeloze kern

 

Zuiver bewustzijn                          2024 02 22

Piet Ransijn 

 

De ervaring van een zuiver Zelfbewustzijn

kan opmerkelijk vervullend zijn

De ontspannen vreugde die dit geeft

zorgt dan dat je anders leeft

 

De spanning en de kramp verdwijnt

wanneer er licht van binnen schijnt

Je staat meer stil bij wat je werkelijk wil

en bent minder vatbaar voor een gril

 

Een vorm van zelfreflectie groeit

De passie om te leven bloeit

vanuit de bron als nooit tevoren

De levensdrang gaat niet verloren

 

Je verheft je uit het mateloze

naar het transcendente grenzeloze

waar de grenzen van het ik-bewustzijn

overstegen en doorbroken zijn

 

Een bewustzijn zonder grenzen

strekt zich uit naar alle mensen

Een wezenlijk gevoel van sympathie

omvat de anderen in empathie

 

Het ik-gevoel verruimt zich

tot spontaan gevoel van plicht

dat ook op de ander is gericht

Een nieuwe vorm van samenleven

komt zo moeiteloos tot leven

 

In scheppende initiatieven

openen zich nieuwe perspectieven

vanuit de bron van het bewustzijn

die wij in ons dragen als ons eigen zijn