Illustratie

Civis Mundi Digitaal #142

Januari 2024

Inhoudsopgave

Bewustzijn en de wereld

Ons bewustzijn in de wereld
Erik Jansen

Bespreking van Kirsten Poortier, Erik Myin, Peter-Paul Verbeek, Wat maakt de mens? Onze lichamelijkheid in relatie tot techniek en wetenschap. Boom, 2022.

Wetenschap en wijsheid: naar een geïntegreerde wereldvisie
Deel 1. Biologie van verbondenheid

Piet Ransijn

Bespreking van Jeremy Lent, Het betekenisweb. Een integratie van wetenschap en wijsheidstradities in een zoektocht naar onze plek in het universum. Uitg. 4Eco, Stichting Ekologie, 2023.

Milieu

Van der Ploeg ploegt onvermoeibaar voort
Toon van Eijk

Bespreking van J.D. van der Ploeg, Gesloten vanwege stikstof. Achtergronden, uitwegen en lessen. Uitgeverij Noordboek, 2023.

Pleidooi voor lokale elektriciteitsopwekking
Erik Jansen

Bespreking van Aviel Verbruggen, Energie- en klimaatbeleid ontluisterd, democratische omwenteling tegen neoliberale doorbraak. Antwerpen, Uitg. Garant, 2023.

Gezondheid

Horen, zien en zwijgen
Maarten Rutgers

Bespreking van Jim Reekers, De medische omerta. De Arbeiderspers, 2023.

Literatuur: Albert Camus

De fascinerende persoon van Albert Camus komt tot leven
Patricia van Bosse

Bespreking van Piet Ransijn, Herontdekking van Albert Camus. Hij blijft inspireren. Uitgeverij Aspekt, 2023.

 

Politieke geschiedenis - vroeger en nu

Verkiezingsuitslag: kuddegedrag en innerlijke leegte
Toon van Eijk

Commentaar op een aantal NRC artikelen over de verkiezingsuitslag

Het nihilisme voorbij
Deel 1: Inleiding

Erik Jansen

Bespreking van Albert Camus, L'homme révolté, 1952, vert. Martine Woudt, De mens in opstand. De Prom, 2005, herdruk Olympus pockets, 2019.

Hannah Arendt
Deel 4: Wat is vrijheid?

Herman Hümmels

Bespreking van Hannah Arendt, Tussen verleden en toekomst, essay nr. 3. Uitgeverij Octavo, 2023.

Filosofie en samenleving

Overzicht van het denken van Hans Achterhuis
Piet Ransijn

Bespreking van Leonie Wolters, Op zoek naar betekenis. De woorden van Hans Achterhuis. ISVW (Internationale School voor Wijsbegeerte), 2022.

Begeleidingsethiek voor technische toepassingen
Erik Jansen

Bespreking van Daniël Tijink en Peter-Paul Verbeek, De techniek staat voor iets, samen richting geven aan techniek en samenleving. Boom, 2023.

Radicale vrijheid in een zinloze wereld: de mensvisie van Sartre
Deel 1: Het bewustzijn en de dingen: het zijn-voor-zich en het zijn-op-zich

Piet Ransijn

Bespreking van Simon Gusman, Diep van buiten. De mens volgens Sartre. Boom, 2022.

Buitenland

Oorlogsellende uit Oekraïne
Jef Abbeel

Bespreking van Katerina Gordejeva, Neem mijn verdriet weg. Stemmen uit de oorlog. Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Murrow/Overamstel, 2023.

China versus Taiwan: oorlogsdreiging?
Jef Abbeel

Bespreking van Jacques Gravereau, Taïwan, une obsession chinoise. Intimidations, zones grises et jeux de guerre mondiaux. Parijs, Editions Hémisphères, 2023.

Onthullend boek over Congo
Jef Abbeel

Bespreking van Jean-Pierre Nzeza Kabu Zex-Kongo, Le Congolais, pire ennemi du Congo. Comment l'ancien Congo belge est-il devenu si pauvre? Uitgeverij L'Harmattan, Paris, 2023.

Sport

Filosofie van het lopen
Jef Abbeel

Bespreking van Hanna Vandenbussche, Het lot van Atalanta. Een filosofische verkenning van het langeafstandslopen. Uitg. Houtekiet/VBK, Antwerpen/Amsterdam, 2021.

Hoogtepunten uit de atletiek
Jef Abbeel

Bespreking van Ivan Sonck, Leven en lijden op (en naast) de atletiekbaan. 25 memorabele momenten. Uitg. Willems, Noorderwijk/ Perruptio, Grimbergen, 2024.

De wereld in beweging

Aarde en milieu
Jan de Boer

De herhaalde oproep voor een 'Manhattanproject voor het klimaat'
Een sterk kankerverwekkende eeuwige vervuiler
De COP28 van Dubai: de koolstofkringloop en andere gevaarlijke hersenschimmen

Economie
Jan de Boer

De verborgen kosten van de voedselproductie
Economie en de ongelijkheid die aboriginals en indianen ervaren
De legende van de joodse bankier doorgeprikt

Azië
Jan de Boer

Spanningen tussen Pakistan en Iran

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl