Illustratie

Civis Mundi Digitaal #144

Maart 2024

Inhoudsopgave

Maatschappijkritiek

Honderd jaar Frankfurter Schule
Erik Jansen

Bespreking van Thijs Lijster, Frankfurter Schule, Elementaire Deeltjes nr. 82. Athenaeum, 2023.

Het gelukkige bewustzijn
Erik Jansen

Bespreking van Marian Donner, De grote weigering, serie Nieuw Licht. Prometheus, 2022. Over Herbert Marcuse, De een-dimensionale mens.

De teloorgang van de kritische reflectie
Erik Jansen

Beknopte bespreking van Herbert Marcuse, De eendimensionale mens, studie over de ideologie van de geavanceerde industriële samenleving (1964). Atheneum, 2023.

Het totalitaire karakter van de technologie
Erik Jansen

Uitgebreide bespreking van Herbert Marcuse, De eendimensionale mens, studie over de ideologie van de geavanceerde industriële samenleving (1964). Atheneum, 2023.

Democratie

Leiders zijn doorslaggevend om de democratie te beschermen
Patricia van Bosse

Bespreking van Larry M. Bartels, Democracy Erodes from the Top. Leaders, Citizens and the Challenge of Populism in Europe. Princeton University Press, 2023.

Tolerantie binnen grenzen
Herman Hümmels

Bespreking van Kees Schuyt, Begrensde tolerantie, Over verdraagzaamheid, onverdraagzaamheid en het ondraaglijke. Boom, 2023.

Dystopie

Machtselite

Het Amerikaanse veiligheidsbeleid
Deel 1: Tijdens de Koude oorlog

Piet Ransijn

Bespreking van David Rothkopf, Running the World: The Inside Story of the National Security Council and the Architects of American Power. New York, Public Affairs, 2005.

Economie, ecologie en macht

Decadentie

Decadente schrijvers rond de fin de siècle
Deel 1. Inleiding: Thomas Mann als verbindende figuur

Piet Ransijn

Bespreking van Cor Hermans, De uitgewiste horizon. Europa’s obsessie met cultureel verval 1835-1914. Boom, 2023, derde druk.

Hannah Arendt
Deel 6: De crisis in de cultuur

Herman Hümmels

Bespreking van Hannah Arendt, Tussen verleden en toekomst, essay nr. 6. Uitgeverij Octavo, 2023.

Buitenland

Vooroordelen over Walen
Jef Abbeel

Bespreking van Thomas Dermine, Walen werken wél! Een daad van verzet tegen de foute clichés over Wallonië. Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, 2023.

De wereld in beweging

Aarde en milieu
Jan de Boer

De klimaatcrisis: vreedzame protestacties steeds meer door regeringen onderdrukt
Hervorming van de internationale handel in landbouwproducten is dringend noodzakelijk

Europa
Jan de Boer

De Baltische landen, Russische geschiedvervalsing en Poetin
Hongarije, kampioen elektrische auto-accu’s

Azië
Jan de Boer

De Chinese samenleving en haar leiders
Een uiteengevallen Birma en de eeuwige, genadeloze etnische concurrentiestrijd
Immigratie komt Japan te hulp
Het Heilige Land

Amerika
Jan de Boer

Dolly Parton, icoon van de countrymuziek, is een « Rockstar » geworden

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl