Filosofische temperamenten. Van Plato tot Foucault

Civis Mundi Digitaal #8

Peter Sloterdijk, Filosofische temperamenten. Van Plato tot Foucault. 184 blz. Boom, Amsterdam 2010

Peter Sloterdijk, Filosofische temperamenten. Van Plato tot Foucault. 184 blz. Boom, Amsterdam 2010

Het uitgangspunt van dit boek is de uitspraak van Fichte, dat wat voor filosofie je kiest, afhangt van de vraag wat voor mens je bent. In overeenstemming hiermee zoekt Sloterdijk bij elk van de door hem behandelde negentien filosofen naar hun persoonlijk temperament. Dit levert soms interessante inzichten op, maar ook wel vrij oppervlakkige beschouwingen (zoals die over Pascal). De stukken zijn ongelijk van lengte: Plato krijgt 24, Schopenhauer 2 bladzijden.

Zoals gezegd: men kan er belangwekkende inzichten in aantreffen, maar hoe meer men leest, des te sterker dringt zich de indruk op dat men uit deze schetsen toch vooral Sloterdijk zelf leert kennen met zijn voor- en afkeuren. Vooral zijn vijandigheid jegens het christendom schemert telkens door (bijvoorbeeld met uitspraken als ‘het fenomeen Augustinus is de ideeën- en mentaliteitsgeschiedenis noodlottig geworden’, blz. 45).

Het boek werd door Henk Wildschut uitstekend vertaald.

J.M.M. de Valk