Haat tegen minderheden

Civis Mundi Digitaal #8

Andries Hoogerwerf, Haat tegen minderheden. 137 blz., Boom/Lemma, Den Haag 2011

Andries Hoogerwerf, Haat tegen minderheden. 137 blz., Boom/Lemma, Den Haag 2011

Met dit boek voegt Hoogerwerf opnieuw een deel toe aan de reeks maatschappijkritische studies die in het afgelopen decennium van hem zijn verschenen. Hij behandelde daarin onder meer verschijnselen als onverdraagzaamheid en extreem gedrag, maar ook de mogelijke antwoorden daarop, waaronder politiek al evenwichtskunst. In zijn nieuwste boek gaat het over de haat tegen minderheden in al zijn vormen. Dit doet hij met de van hem bekende fenomenologische benadering, waarbij vele verschillende doelgroepen en vele verschillende uitingsvormen worden onderscheiden, met telkens aandacht zowel voor de specifieke slachtoffers als voor de haatzaaiers. Belangrijker nog is dat hij in dit boek de bronnen van de haat tegen minderheden onderzoekt, en mede op grond daarvan tot een aantal beleidsaanbevelingen komt. Hem staat een duidelijk politiek doel voor ogen. Zijn boek is een poging, zo schrijft hij zelf, om het hedendaagse Nederlandse extreem-rechts te begrijpen door het in het bredere perspectief van de haat tegen minderheden te plaatsen.

Helder en overzichtelijk geschreven, is dit een uiterst nuttig boekje voor ieder die in zijn omgeving met haat tegen minderheden te maken krijgt, in het bijzonder voor politici en beleidsmakers.

 

J.M.M. de Valk