Senioren profiteren van vervaging grens games en werkelijkheid

Civis Mundi Digitaal #8

Senioren profiteren van vervaging grens games en werkelijkheid

 

De grens tussen serious games en de werkelijkheid zal de komende jaren vervagen. Ook zal het gebruik in steeds meer sectoren toenemen. Dat concludeert Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)[1] in de toekomstverkenning Serious gaming. Twee jaar lang hebben experts op gaming-gebied zich gebogen over de toekomst van de sector. Het resultaat is het boek ’Serious Gaming: Vergezichten en Kansen’, dat op vrijdag 7 oktober werd gepresenteerd tijdens het slotsymposium in Amsterdam.


Serious games zoeken steeds nadrukkelijker de werkelijkheid op. Dat gebeurt op twee manieren. Ten eerste worden bestaande simulatiegames steeds realistischer. Nieuwe technologieën zorgen voor een complete onderdompeling in de game (’immersion’) waardoor spelers nauwelijks nog in staat zijn de echte wereld van de nabootsing ervan te onderscheiden. Ook worden serious games slimmer. Games kunnen zich steeds beter aanpassen aan het niveau, de voorkeuren en de leerstijl van de speler. Omdat games belangrijke voordelen boven andere leermiddelen hebben (schaalvoordelen, beperkte veiligheidsrisico’s, etc.) is de verwachting dat game-based training van bijvoorbeeld artsen of professionals in veiligheidsfuncties verder zal toenemen.

Ten tweede worden gamedesigners steeds vaker ingeschakeld om het alledaagse leven op een ’gamy’ manier vorm te geven. De onderzoekers verwachten dat gamificatie een grote vlucht zal nemen. Door de inzet van bewezen effectieve spelprincipes en -mechanismen in bijvoorbeeld de openbare ruimte kunnen burgers worden verleid tot het vertonen van gewenst gedrag op aandachtsgebieden als fysieke beweging, sociale omgang of openbare orde.

Ouderen
In de toekomstverkenning is onder andere gekeken naar de mogelijkheden die games bieden rond ’typische’ seniorenvraagstukken. Games zullen in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij revalidatie, valpreventie en het onderhouden van sociale contacten. De verwachting is dat ook bij de doelgroep senioren spel en dagelijks leven verder in elkaar zullen schuiven. De integratie van gameconcepten en bijvoorbeeld bestaande domotica-toepassingen betekent dat de senioren van de toekomst niet doelbewust hoeven te gamen, maar wel fysiek, mentaal en sociaal kunnen profiteren van de meerwaarde van serious games.

Tijdens het slotsymposium op 7 oktober jl. in Amsterdam is uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden die serious games de komende jaren bieden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de games zelf maar ook naar de kansen voor de Nederlandse serious gaming-sector als onderdeel van de creatieve industrie. Het boek Serious Gaming: Vergezichten en Kansen is te bestellen via www.stt.nl.

 

 


[1] De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) onderzoekt nieuwe trends en ontwikkelt visies op de toekomst van techniek en maatschappij. Zij brengt daarvoor alle belanghebbenden bij elkaar. STT is in 1968 opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). De resultaten van de verkenningen worden onder andere verankerd in publicaties, onderzoekprogramma’s en publiek-private samenwerking.