De Low Countries

Civis Mundi Digitaal #18

De Low Countries

Graag vestigen we de aandacht op het in april verschenen eenentwinstigste jaarboek The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands, uitgegeven door de Vlaams-Nederlandse culturele instelling ‘’Ons Erfdeel vzw’’. Het jaarboek verscheen voor het eerst in 1993. Al meer dan twee decennia presenteert The Low Countries kunst, cultuur en nog veel meer uit Vlaanderen en Nederland aan de wereld. Deze keer vormen grenzen het centrale thema. I n 2013 zijn in het jaarboek onder de titel ‘’The Unbearable Lightness of Borders’’ een aantal artikelen verzameld over grenzen. Aanleiding is de herdenking van het Verdrag van Utrecht in 1713 dat de huidige grens tussen België en Frankrijk vastlegde. Maar ook andere grenzen komen aan bod: de Romeinse limes die we volgen van Katwijk tot Xanten in Duitsland en de taalgrens, vijftig jaar geleden in 1963 als een lijn in België neergelaten. Evenals de vraag of er een grens bestaat in Nederland tussen de Randstad en de rest van het land, en tussen het Nederland van onder en boven de Grote Rivieren. Maar ook de grens in Oostende waarop mensen botsen die in het Verenigd Koninkrijk asiel en hun geluk willen vinden, wordt verkend. En de nieuwste mentale grens, de breuklijn in Westerse democratieën tussen hoog- en laagsopgeleiden wordt onderzocht.

Met dit jaarboek speelt deze instelling al meer dan twintig jaar mee in de wereldwijde competitie van cultuurgebieden die zich op de kaart zetten en aandacht vragen. De redactie van dit jaarboek is het eerst en vooral te doen om informatie, presentatie en opiniering. Omdat zij gelooft dat de Lage Landen veel te bieden, te tonen en te zeggen hebben. Honderden kunstenaars, denkers, schrijvers, maatschappelijke trends en fenomenen van vroeger en nu zijn in de kolommen van de twintig edities van dit jaarboek voorgesteld. Dat levert een interessante staalkaart op van dat laaggelegen deltagebied in West-Europa dat door zijn strategische ligging, zijn dichtbevolktheid, zijn economische kracht en culturele schittering niet meer weg te denken is uit de geschiedenis en het heden van de Europese cultuur. het nieuwe jaarboek telt 320 pagina’s en bevat talrijke prachtige illustraties in vierkleurendruk.