Waarom indeling naar thematiek?

Civis Mundi Digitaal #34

Het antwoord op deze veel gestelde vraag van lezers is dat deze indeling in het verlengde ligt van de thematiek van Civis Mundi als gedrukt tijdschrift. Bij de digitalisering is daarop voort gebouwd. Wel zijn daar nieuwe thema’s aan toegevoegd. Het zijn thema’s waarmee we meer inzicht proberen te bieden in belangrijke vragen van onze tijd. In ieder nummer wordt een aantal van die thema’s geactualiseerd en kort en soms uitvoerig ingeleid.

Ook is gevraagd naar meer informatie over de geschiedenis van Civis Mundi. Die wordt in eerste instantie verstrekt onder ‘Algemene informatie Civis Mundi’. Daarnaast vinden lezers nadere informatie als zij de website van Civis Mundi raadplegen (www.civismundi.nl).