Medische industrie en milieu

Civis Mundi Digitaal #25

door Piet Ransijn

Reflectie en verwerking na gesprekken

en diverse bezoeken aan twee ziekenhuizen (ter controle: ok)

 

Medische industrie en milieu

 

Het ziekenhuis lijkt een medische fabriek

Een enorm complex met lange gangen

met zijn eigen gevestigde belangen

Waarom zijn er zoveel mensen ziek?*                 *Waarom zijn mensen eigenlijk ziek? vroeg een vriend

 

Wij zijn ook in de moderne tijd

een gezonde levenswijze kwijt

Een ziekteverwekkend leven

zal onvermijdelijk ziekten geven

 

Doen wij wat we wezenlijk verlangen?

Het nijvere bedrijf van de medici

is verstrengeld met belangen

van de farmaceutische industrie*                        *Zie o.m. C Aakster e.a., Medische sociologie

                                                                            T Dehue, Diverse publicaties

Dit stimuleert het medicijnen consumeren

Een ontwikkeling die moeilijk lijkt te keren

Rond het zieke leven en het zieke lijf

ontstond een medisch miljardenbedrijf*               *N.Wilterdink, Samenlevingen,Verzorgingsinstellingen

 

 

 

Het milieu raakt steeds meer belast         *              *Aquatic Ecology and Water Quality Management

Drinkwater wordt ook aangetast                          Universtiet Wageningen

door niet afgebroken medicijnresten

die planten en dieren kunnen kwetsen

 

Waarom eten we en leven we niet beter?

Omdat we niet meer weten hoe te leven

Weten we hoe we gezond kunnen leven?

Waar is het helende weten gebleven?

 

Waar is het verenigende weten?                        *Zie o.m. W Heisenberg, Physics and Beyond

Onze wetenschap is gespleten                            

In stukken en brokken gefragmenteerd

Het lijkt allemaal uitermate geleerd                    Ook in andere opzichten Volkskrant Archief, Van Hall e:

                                                                      Specialisten zijn ziende blind en horende doof 17/11/95

Iedere vakspecialist kent

een specialistisch fragment

Het zicht op heel de mens is zoek*                     *Zie Han Fortmann, Heel de mens

Dat staat in geen specialistisch boek                   *Zie o.m.David Bohm, Wholeness and Implicate Order

 

 

Maar dit kunnen wij weer zoeken

In leringen uit oude wijze boeken

De holistische geneeskunst

is bij de farmacie niet in de gunst

 

Radboud stond voor menslievendheid                *Folder Radboud ziekenhuis Geloven in mensen

Dat was in een totaal andere tijd

Het is nu betaalde zorg geworden

De toekomst baart velen zorgen

 

Meer mensen door ziekten gekweld

maar er komt steeds minder geld

Steeds minder mensen werken

Er is minder belasting te innen

 

In de bezuinigingen is dat te merken

Er komt bij de overheid minder binnen

Het is goedkoper om gezond te leven

Waar is die levenswijsheid gebleven?

 

Steeds meer mensen worden oud

Kosten stijgen dan in veelvoud

Steeds meer mensen leven lang

Men lijkt voor de dood ook bang

 

Alsof de dood een duister einde is

omgeven door een diepe droefenis

Maar is voor de ziel binnenin

de dood geen nieuw begin?*                              *Zie o m P van Lommel, Oneindig bewustzijn en

                                                                                                      Civis Mundi, feb 2009, postmortaal levensperspectief

Velen leven jarenlang een kwijnend bestaan

voor zij uiteindelijk mogen gaan

Het leven wordt zolang het kan gerekt

Hetgeen het zorgsysteem uiteindelijk nekt

 

Is er wellicht kostbaar lijden te besparen

op het rekken van de laatste levensjaren

met vaak uitzichtloze kwaliteit van leven

opdat jongere generaties nog iets is te geven?

 

Omdat het om vele miljarden gaat

is de medische industrie ermee gebaat

om zo lang mogelijk de ouden

kwijnend in leven te houden                  

 

 

Abraham op weg naar het einde van de reis

 

Abraham stierf verzadigd van leven*                               *Genesis 25, 1-

Welke plaats heeft waardig sterven gekregen?                   Max Weber, Wissenschaft als Beruf

Vrienden en verwanten zijn begaan                                   L Tolstoj, De dood van Ivan Iljitsj

met een uitzichtloos voltooid bestaan                               W Barrett, Existentialisme, hfst 2

                                                                                   De ontmoeting met het niets

Veel mensen sterven dodelijk ziek

vaak ver van eigen haard en huis

in een onpersoonlijk ziekenhuis

één uit velen in een medische fabriek

 

Anderen sterven eenzaam en verlaten*                       *N Elias, De eenzaamheid van stervenden zonder iemand om nog mee te kunnen praten               

Er is ook nog wel een goed verzorgde enkeling

die sterft in zijn vertrouwde huiselijke kring

 

 

 

De beste mensen van het land

behoren vaak tot de medische stand

menslievend, kundig en vaardig

en vaak ook bijzonder aardig

 

Zorgzame edelmoedige mensen

bieden de zorg die wij wensen

De mensen zijn heel sympathiek*                                               *Bijv recentelijk bij spoedeisende hulp

maar toch lijkt het stelsel ziek

 

Behept met intrinsieke gebreken

waar de industrie niet van wil weten

want die wil medicijnen promoten

en het stelsel verder vergroten

 

Het heersende geheel wordt geconsolideerd*               *Zie o m Karl Marx, Das Kapital e a werken

Goedkopere alternatieven worden geweerd                   H. Achterhuis, De markt van welzijn en geluk

Zoals gezonde voedingssupplementen

of eenvoudig toe te voegen complementen

 

Aan de vrije verkoop van vitaminen

kan de medische industrie niet verdienen

Ook de homeopathie wordt geweerd

Farmaceutische monopolies geconsolideerd

 

Het zit ingebakken in het industriële systeem

Waar gaan wij zo met zijn allen heen?

Het moet geleidelijk worden bijgesteld

Het kost immers veel te veel geld

 

En het stelsel in crises ten onder gaat

als het hele systeem een keer instort

Tenzij men voordelige alternatieven toelaat

omdat het anders onbetaalbaar wordt

 

Onbetaalbaar kolossaal en wezenloos groot

wordt de fabriek van ziekte en dood

Het zit allemaal razend knap in elkaar

In het excessieve schuilt het gevaar

 

Te groot en te zwaar om te dragen

moeten kosten onvermijdelijk verlagen

Het systeem zakt door zijn dragende poten

door het steeds maar te vergroten

 

Ziektekosten plukken brave burgers kaal

De medische industrie gaat ermee aan de haal

Terwijl ook de zorgverzekeringsdirecteuren

hoge salarissen met toeslagen beuren

 

 

De voedselindustrie zoals wij weten

stimuleert mensen ongezond te eten*                            *Zie Michael Moss, Zout, suiker, vet

Zo worden we nodeloos ongezond                                    In het ziekenhuis lag het blad Zin, dec 2013

De industrie speelt de bal rond:                                      met een artikel hierover en ook op internet:

                                                                                  Hoe voedselindustrie ons in zijn greep heeft

De voedselindustrie spekt farmacie en medici

en de medische industrie spekt de farmacie

Ook de wetenschap zit in het complot

Onderzoeksgeld komt uit industriële pot

 

En uiteraard ook uit belastinggeld

dat door burgers wordt neergeteld

Het vormt een ondoorzichtig systeem

waarin heel veel geld verdween

 

In het bijzonder de grote banken

mogen wij hiervoor bedanken

Ze hebben geld geïnvesteerd

dat in veel gevallen niet rendeert

 

In een systeem dat burgers exploiteert

en winst uit arme landen importeert

De lasten gaan naar de volgende generatie

De grote vrees is crisis en stagnatie

 

Het systeem van excessieve exploitatie

hapert bij duurzaamheid en stagnatie

Een systeem dat altijd groeien moet

want groei moet, groei is goed

 

Niemand weet precies hoe het werkt

Dat staat niet in een boek of krant

Hetgeen de ondoorzichtigheid versterkt

Het is dus ver van transparant

 

Het zou mij niet verbazen als de bazen

die op hoge slarissen en bonussen azen

het systeem willen consolideren

en alternatieven willen weren

 

Een systeem dat woekerend groeit

De hele aarde is er steeds meer mee gemoeid

Hulpbronnen worden excessief geëxploiteerd

De aarde is nog nooit op zo’n manier beheerd

 

De grondstoffen raken uitgeput

Burgers en regeringen raken blut

Men praat wel over duurzaamheid

Maar dat is met winstbejag in strijd

 

Holistische visies worden gemeden*                             

of vanuit een beperkte visie bestreden                          *Sef Kicken, Alternatieve wetenschap

Reductionistisch materialisme viert hoogtij                       en Bewustzijn als basis

Geestelijk leven is er nauwelijks meer bij

 

In de heersende paradigmatische visie                           *K Popper en J Eccles, The Self and its Brain

heeft men in ziel en geest geen fiducie*                          Pim van Lommel, Eindeloos bewustzijn e.a.

Toch zal daar de inspiratie komen moeten                       G Teule, Hebben we een ziel? Zo ja waar?

Of wij zullen met zijn allen een keer boeten

 

Voor ons eenzijdig geloof in de materie                             Eddington, The Nature of the Physical World:

In wezen is materie geconsolideerde energie*                   ‘The stuff of the world is mind-stuff.’*

Energie is getransformeerde materie                               *Einstein: E=mc2.

volgens intrinsieke wetten van entropie*                          *wetten van de thermodynamica

                                                                                  Motz en Weaver, History of Physics

 

 

 

Winstbejag, uitbuiting, hebzucht, hoogmoed

en roofbouw doen onze aarde geen goed

De komst van een rampzalige ondergang

duurt op deze wijze niet zo lang

 

Tenzij wij van onze fouten leren

en de aarde beter gaan beheren*                                   *Zie om VN rapport Niet meer dan één aarde

Onze maatschappij  hervormen                                        P A Sorokin, Reconstruction of Humanity

naar universele duurzame normen*                                *Zie o.m  P Kropotkin, Mutual Aid

                                                                                    E. Schumacher, Gids voor de verdoolden

‘In het licht van de eeuwigheid’*                                     *Spinoza: sub specie aeternitatis

‘in geestelijke liefde tot de godheid’                               *Amor intellectualis dei

Die alom aanwezig is in de natuur

Het goede toegewijd, ingetogen en puur

 

Een duurzaam leven beginnen*                                      *Zie Van Egmond, Een vorm van beschaving

vanuit het bewustzijn van binnen                                    over Kant, Hegel, Jung, Steiner, Sorokin, e.a.

Overmatig consumeren en produceren

disciplineren, matigen en mitigeren

 

 

In een geweldloze duurzame levensstijl*                        *Zie o m  E. Goldsmith, The Stable Society

die ten goede komt aan ieders heil                                 D Yankelovich, Nieuwe regels

Met ook de nodige consideratie                                     G Rattray Taylor, Alternatief voor morgen

voor de volgende generatie                                            *Ivan Illich, Naar een nieuwe levensstijl e a

 

Die is letterlijk kind van de rekening

als wij zo omgaan met de schepping

De ‘zienden’ zijn nog in de minderheid*                          *Matteus 13,13:‘Ziende blind, horende doof’

Het inzicht wordt nu gaandeweg verspreid                     is de meerderheid, zie parabel van de zaaier

 

Een minderheid voorziet de wending van de tijd*                       * H Stufkens Gezichten van de nieuwe tijd

Door het razendsnelle wereldwijde internet                    F Capra, The Turning Point, Th Roszak e a

worden wij voortdurend voor het blok gezet                   P Russell, The Global Brain

van overmatige en schadelijke kortzichtigheid

 

De wending van de tijd wordt voorbereid

door een geïnspireerde minderheid

Voorbij de zinnen diep van binnen

zal het immer weer opnieuw beginnen

 

Zie verder o.m.

A.de Swaan, Zorg en de staat, en Het medisch regiem

W Visser, Verzorgingssociologie voor de gezondheidszorg en hulpverlening