BesteBuren: Vlaanderen en Nederland lanceren cultureel feestjaar en doen projectoproep

Civis Mundi Digitaal #25

BesteBuren: Vlaanderen en Nederland lanceren cultureel feestjaar en doen projectoproep

Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren (Brussel) en DutchCulture (Amsterdam) introduceren deze week het culturele feestjaar Vlaanderen-Nederland: BesteBuren.  In 2015 is het 20 jaar geleden dat Nederland en Vlaanderen een Cultureel Verdrag sloten. Deze culturele samenwerking en toekomstige plannen worden een jaar lang op de kaart gezet. BesteBuren begint op zondag 7 februari 2015 en eindigt op zondag 14 februari 2016. We roepen iedereen op om mee te doen!

 


BesteBuren gaat over cultuur in brede zin. Het is een feestprogramma waarin kwaliteit, betrokkenheid en participatie centraal staan. Allerlei kunstvormen, zowel cutting edge, klassiek als sociaal-artistiek kunnen aan bod komen. Het gaat over culturele partnerschappen en nieuwe verbanden tussen makers en publiek in beide regio’s. Samen zijn de Lage Landen immers de meest creatieve hub van Europa.


BesteBuren is een uitnodiging tot dialoog en een zoektocht naar nieuwe artistieke relaties tussen Vlaanderen en Nederland. Iedereen wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan BesteBuren en te investeren in een duurzame culturele toekomst voor Vlaanderen en Nederland. Vanaf vandaag is het mogelijk om een projectvoorstel indienen.


Om de culturele samenwerking in Vlaanderen en Nederland verder te stimuleren hebben de Vlaamse en de Nederlandse overheid een fonds van 200.000 euro gecreëerd. Aan het Vlaams-Nederlands Huis deBuren (Brussel) en DutchCulture (Amsterdam) is gevraagd om dit fonds te beheren en ceremoniemeester te zijn van het feest.

Wie kan een project indienen?
Iedereen! Het programma wordt door de brede culturele sector en individuele artiesten gemaakt. BesteBuren zal bestaan uit culturele activiteiten die personen, verenigingen of instellingen in Nederland en Vlaanderen voorbereiden en die passen in het verhaal dat we met deze viering willen vertellen. De projectvoorstellen moeten aan de volgende criteria voldoen.

-          De samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen is duidelijk aanwezig.

-          Het voorstel heeft een cultureel en inclusief karakter.

-          Het voorstel zoekt, indien mogelijk, ook een nieuw publiek en nieuwe participatievormen.

-          Het project heeft na 2015 een residuele waarde (is duurzaam).

-          Wie in aanmerking wil komen voor financiering uit dit fonds, beschikt reeds over een groot deel van het budget dat nodig is om het voorstel te realiseren.

-          Voor kleine projecten is de helft van uw begroting al gedekt, voor middelgrote en grote projecten is dat twee derde.

-          BesteBuren is een matchingsfonds, geen subsidie.

 

Hoe dient men een project in?
Projecten kunnen alleen digitaal ingediend worden via het aanmeldformulier dat op de website van DutchCulture en deBuren beschikbaar is. Aanvragers worden verzocht een beknopte en realistische projectbeschrijving te geven. Daaronder wordt verstaan: een helder projectplan, een omschrijving van de beoogde doelgroep(en), het beoogde bereik en een financiële onderbouwing. Aanvragers kunnen bestaand projectmateriaal uploaden ter verduidelijking van hun aanvraag.


Drie financiële categorieën
Aanvragers kunnen in aanmerking komen voor één van de drie financiële categorieën, ieder met hun eigen pakket van eisen en mogelijkheden.

-Categorie A: 2.000 euro: (bedoeld voor kleine culturele initiatieven van individuen of instellingen)
-Categorie B: 7.000 euro (bedoeld voor middelgrote culturele initiatieven. Aandacht voor blijvende samenwerking na de viering in 2015)
-Categorie C: 14.000 euro (bedoeld voor grote culturele initiatieven. Extra aandacht voor blijvende samenwerking na de viering in 2015. Tevens groot publicitair bereik in Nederland en Vlaanderen)

 

Het reglement staat op de websites
www.deBuren.eu en http://www.dutchculture.nl/


Beoordeling van de projecten
DutchCulture en deBuren vervullen samen de loketfunctie. Zij ontvangen de aanvragen, beoordelen deze met de programmaraad, voeren de administratie en zorgen voor de financiële afhandeling.

De programmaraad is een groep van drie Nederlanders en drie Vlamingen die over culturele expertise beschikt en tevens breed geïnteresseerd en geïnformeerd is. De programmaraad bestaat uit Brigitte Bloksma, Mira Kho, Jan Zoet, Piet Menu, Dominique Savelkoul en Werner Trio.


Opname in het BesteBuren-programma
BesteBuren wordt een merknaam en een erkenningslabel voor alle activiteiten die door de culturele actoren werden voorgesteld en ‘goedgekeurd’ door de programmaraad. Een project dat niet gefinancierd wordt door het matchingsfonds maar wel voldoet aan de voorwaarden, kan ook worden opgenomen in de communicatie van BesteBuren.

Het BesteBuren-coördinatiepunt biedt ondersteuning voor communicatie, onder meer in de vorm van een culturele agenda voor het hele jaar. Een belangrijke rol daarin spelen de websites van deBuren en DutchCulture en de speciale website van het feestjaar, die we in het najaar van 2014 lanceren.

Fondsen en steunpunten
deBuren en DutchCulture nodigen overheden, cultuurfondsen, steunpunten en culturele instellingen in Nederland en Vlaanderen uit om zich bij deze viering aan te sluiten. Zij kunnen dat doen door ook binnen hun budget extra mogelijkheden te scheppen ter ondersteuning van bijzondere samenwerkingsprojecten in het kader van BesteBuren en er in hun communicatie aandacht te besteden.

deBuren en DutchCulture willen het samenwerken van Nederlandse en Vlaamse kunstenaars en instellingen optimaal stimuleren.

 


Belangrijke data
-1 oktober 2014: uiterste inleverdatum voor het indienen van voorstellen voor projecten die worden uitgevoerd in de periode 1 februari 2015 – 1 maart 2016
-1 februari 2015: uiterste inleverdatum voor het indienen van voorstellen voor projecten die worden uitgevoerd in de periode 1 oktober 2015 – 1 maart 2016
-7 februari 2015: officiële opening in Rotterdam
-13/14 februari 2016: officiële afsluiting in Antwerpen

 

Contact

deBuren: Ann Venneman
ann.venneman@deburen.eu

 

DutchCulture: Jessica Hartley
J.Hartley@dutchculture.nl