Een blijvende, grotendeels publiek toegankelijke gegevensbank over corruptie

Civis Mundi Digitaal #32

door Michel van Hulten

In de wereld van de onderzoekers gaat het gat gevuld worden dat we te weinig goed geordende informatie over corruptie bij elkaar hebben staan in één gegevensverzameling.

Inspanning van de Leidse universiteit en dan met name door de Leidse Campus gevestigd in Den Haag en binnen die Campus door de wetenschappelijke onderzoekers Overeem en Kerkhoff, beiden gepromoveerd op een corruptie-gerelateerd onderwerp, presenteerden op 16 juni 2015 hun project dat beoogt een blijvend, grotendeels publiek toegankelijke gegevensbank te vestigen, waar bekend geworden corruptiegevallen uit de jaren sinds 1945 worden bewaard en gedocumenteerd onder de paraplu van het ‘Center for Public Values & Ethics’van de Universiteit van Leiden.  

Die verzameling moet vooral gaan dienen als een solide basis voor corruptie-gericht en vergelijkend onderzoek. Hopelijk bereiken we hiermee op den duur (als dit initiatief ook internationaal wordt nagevolgd, daarom staat alle informatie ook in het Engels) dat we eindelijk afkomen van alle zogenaamde ‘perceptie-onderzoek’ over corruptie. Dat is onderzoek waarin op het oog deskundige mensen hun kennis, maar vooral ook hun onderbuikgevoelens mogen etaleren over de aanwezigheid van corruptie op grond waarvan we dan allemaal samen vinden dat een rijk land als Nederland zo ongeveer ‘corruptie-vrij’ is, terwijl een arm land als Zambia (waar wij omkopen) als corrupt uit de bus komt.

 

Een halve maand eerder, op 28 mei 2015, begon ook ondernemend Nederland een nieuw initiatief met de startbijeenkomst van het nieuwe Institute for Financial Crime, gevestigd in Den Haag. Afgaand op de aanwezigen in de zaal van het Vredespaleis waar deze start plaats vond ging het hierbij vooral om juristen, accountants, bedrijfsbestuurders, toezichthouders en ondernemers. Ik zag geen presentielijst, maar de universitaire wereld voorzover terzake werkzaam was er niet. Gelukkig kon openlijk gezegd worden dat jaarlijks ook in Nederland miljarden aan financiële fraude verloren gaan en dat het dus tijd is (omdat ook het bedrijfsleven aan dat soort verliezen bepaald geen behoefte heeft?) om de strijd tegen de financiële fraude samen en beter gecoördineerd aan te pakken. Overigens is corruptie hierbij slechts een deel van het probleem.

 

Een opvallend verschil tussen de beide bijeenkomsten was dat de academici van Leiden al precies weten waaraan ze wilen werken de komende jaren en dat ze al druk plannen wat ze met hun verzamelde kennis zullen doen, terwijl de ondernemende crime-fighters nog niet al te veel inhoudelijke voorstellen leken te hebben. Ze werden in elk geval ter plaatse niet meegedeeld, en op de website staat overduidelijk ‘Heb je interesse in deelname aan een project of wil je een projectthema voorstellen? Neem dan contact op met het instituut.’ Een nog geheel open vraag. Kijken wie en hoeveel kandidaten zich zullen melden.