Corruption & Integrity in the Netherlands (1945 - present)

Civis Mundi Digitaal #32

door Michel van Hulten

Op de Campus in Den Haag van de Leidse universiteit is een nieuw initiatief ontwikkeld om meer inzicht en overzicht te verwerven in het onderzoeksgebied dat wordt aangeduid met ’Corruption & Integrity in the Netherlands (1945-present’). Dat ‘present’ moet ook precies zo verstaan worden want het is de bedoeling actueel te blijven en steeds meer ‘gevallen’ in de te vormen gegevensbank op te nemen. Bovendien worden bezoekers/gebruikers uitgenodigd om gevallen te melden die ze nu nog missen. Nu [ingezien op 7 juli 2015] staan 38 gevallen er met hun strak geredigeerde gegevens genoteerd, De initiatiefnemers koesteren de ambitie te groeien naar in elk geval ongeveer 300 gevallen, en om die dan te gaan gebruiken voor nader onderzoek. Aangezien de initiatiefnemers ook de ambitie hebben zo vroeg mogelijk ook tot internationaal vergeljkend onderzoek te komen, is nu al de website geheel in het Engels gesteld.

 

De initiatiefnemers hebben groot gelijk als ze constateren dat ‘vreemd genoeg , het dikwijls onbekend blijft wat zich heeft afgespeeld, hoe het zo kon gebeuren, waarom bepaald gedrag geacht werd ongepast te zijn, wat voor straf werd opgelegd, en wat gedaan is om hetzelfde in de toekomst te voorkomen’.

 

Het project beoogd een blijvend, grotendeels publiek toegankelijke gegevensbank te vestigen onder de paraplu van het ‘Center for Public Values & Ethics’van de Universiteit van Leiden. Binnen hun studieprogramma schrijven studenten van het  ‘Leiden University Public Administration Msc. Program’ per geval dat wordt opgenomen de analyses van corruptie gerelateerde schandalen die plaats vonden in Nederland tussen 1945 en nu. Deze gegevens beantwoorden vele vragen en het geheel opent de deur voor toekomstig onderzoek zodra deze gegevensbank van voldoende gevallen voorzien is.

 

Bezoekers kunnen per individueel geval informatie opzoeken via filters als ‘Case Index’  en ‘Case Search’. Achter elke publiek toegankelijke beschrijving van de  individuele gevallen, schuilen nog meer volledige beschrijvingen die echter alleen toegankelijk zijn na verkregen toestemming.

 

Zie voor volledige informatie over dit initiatief:

https://vre.leidenuniv.nl/vre/publicvaluesandethics/SitePages/Home.aspx

 

Vraag nadere informatie aan:

Dr. P. (Patrick) Overeem
+31 (0)70 800 9482+31 (0)70 800 9482, E-mail: p.overeem@cdh.leidenuniv.nl

 

Dr. A.D.N. (Toon) Kerkhoff
+31 (0)70 800 9484+31 (0)70 800 9484, E-mail: a.d.n.kerkhoff@cdh.leidenuniv.nl

 

In een radiogesprek op Radio 1 wordt een nadere toelichting gegeven, waarbij ook oud-burgemeester Peper in de uitzending was: http://www.radio1.nl/item/297003-Nieuwe%20database%20vol%20corruptieschandalen.html