28 mei 2015, Launch Institute for Financial Crime

Civis Mundi Digitaal #32

door Michel van Hulten

Op 28 mei jl. was het Vredespaleis het decor van de start en opening van het Institute for Financial Crime. Duidelijk bleek in die start-bijeenkomst dat het Instituut zich op meer wil richten dan alleen ‘Corruptie & Integriteit’. Het gehele spectrum aan financiële criminaliteit zal worden aangepakt.

Op de eigen website  www.iffc.nl/ verklaart het nieuwe instituut:
‘Vertrouwen is de basis van onze samenleving. Alles wat we met elkaar doen is op vertrouwen gebaseerd. Financieel Economische Criminaliteit ondermijnt in grote mate het vertrouwen in de samenleving. Burgers, publieke en private sector ervaren dagelijks de negatieve sociale en financiële effecten hiervan.’

Doel
Het doel van het Instituut for Financial Crime (IFFC) is om als onafhankelijke katalysator te innoveren op gebied van onderzoek, samenwerking en educatie. Het instituut zorgt voor bewustzijn en inzicht in een effectieve bestrijding en preventie van Financieel Economische Criminaliteit.

“Leren van elkaar, met elkaar!“

Daarom organiseert het instituut seminars, fora, expertmeetings, onderzoekstrajecten en opleidingen voor professionals.

Op www.iffc.nl/nieuws staat dagelijks een update met artikelen in het nieuwsportaal.


Oprichtingsbijeenkomst
De oprichtingsbijeenkomst in het Vredespaleis op 28 mei 2015 werd geopend als volgt:
(http://www.iffc.nl/blog/samenwerking-en-innovatie-zijn-de-sleutels-tot-succes/)

Samenwerking en Innovatie zijn de sleutels tot succes! 
door: Gerard Bakker - Voorzitter Raad van Advies IFFC

“Het lijkt vrij uitzichtloos, maar het is niet hopeloos. Eén op de drie fraudeert nog niet, om welke reden dan ook. We moeten voorkomen dat die ene ook gaat frauderen. Die neiging daartoe is sterk als we niet optreden tegen die andere twee.”

Een alarmerend citaat van de oud-DG der Belastingen Van Bijsterveld n.a.v. het aanbieden van zijn rapport over de aard en omvang van fiscale fraude in Nederland. Dit rapport verscheen in 1979. Sindsdien is het niet meer van de politieke en ambtelijke agenda verdwenen. Fraude heeft een maatschappelijk (moreel) en economisch (financieel) effect. Voor Van Bijsterveld was het duidelijk: de aanpak van fraude moest anders, slimmer en resultaatgericht door betere samenwerking.

Nu, ruim 35 jaar later, staan we hier weer te praten over fraude en fraudebestrijding. En ook nu weer onderstrepen we de ernst van de situatie en het belang van goede samenwerking. Hebben we dan niets geleerd? Zijn we 35 jaar stil blijven staan?

Nee, de fraudebestrijding heeft in Nederland een enorme ontwikkeling doorgemaakt. We weten nu veel meer, we pakken de fraude veel slimmer en met effect aan en samenwerking gaat steeds gemakkelijker. De fraudebestrijding is professioneler geworden.

Toch zijn er grenzen aan de fraudebestrijding. Die grenzen knellen. De fraudeur reageert en anticipeert. De fraudemechanismen worden ook geavanceerder. Dit alles vraagt om het voortdurend innoveren van de aanpak van fraude. Immers, de maatschappelijke en economische impact van fraude is er niet minder op geworden! Het is vervelend om te moeten zeggen, maar het lijkt nog steeds lucratief om te frauderen. Het is een illusie om te denken dat we dat probleem volledig kunnen oplossen. Maar het gericht tegengaan en actief ontregelen van fraude-initiatieven is wel mogelijk.

 Zoals gezegd, er zijn grenzen aan de huidige aanpak van de fraudebestrijding. De effectiviteit van deze aanpak staat onder druk. Omdat fraude zich in alle sectoren van de samenleving voordoet, zie de recente blog van Dato Steenhuis op de IFFC-site [http://www.iffc.nl/blog/fraude-is-overal/], is de maatschappelijke impact van fraude een niet te onderschatten vraagstuk. Fraude is een vorm van niet integer handelen. We hebben gezien waar niet integer handelen toe kan leiden: economische crises, bestuurlijke crises, maar ook een afkeer van de samenleving van de “besmette” sectoren en een verminderd vertrouwen in het functioneren van het openbaar bestuur.

 “DE” oplossing voor de fraudebestrijding bestaat niet. Althans, die ken ik niet. Wat wel duidelijk is, is dat de effectiviteit van de aanpak wordt vergroot door een brede betrokkenheid van alle relevante partijen, publiek, privaat en wetenschap. Door kennis en ervaring te delen, kunnen stappen worden gezet. Het IFFC is juist een cruciaal initiatief om de brug te slaan tussen deze relevante partijen. Juist deze verrassende combinatie van partijen moet leiden tot innovaties in de kijk naar en de aanpak van fraude. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat nieuwe manieren van werken kunnen leiden tot belangrijke innovaties en verrassende resultaten.

Vandaag zetten we een belangrijke stap. Een stap met ambitie. De ambitie om met elkaar, publiek-privaat en vanuit de wetenschap, grenzen in de fraudebestrijding te verkennen en deze te verleggen. Het is een maatschappelijke opgave de fraudebestrijding slimmer en effectiever te maken en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. Met de aanwezige deskundigheid moet dat lukken! Daar ben ik van overtuigd!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ADRES:

Institute For Financial Crime (IFFC)
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
E: info@iffc.nl

------------------

Arthur H.M. de Groot, RA
Directeur Institute for Financial Crime
T: +31 (0) 88 288 00 30
M:+31 (0) 6 55 85 37 47
E: arthurdegroot@iffc.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Verslag van de oprichting in Beveiligingsnieuws.nl
https://beveiligingnieuws.nl/nieuws/fraude/institute-for-financial-crime-van-start-in-den-haag

Institute for Financial Crime van start in Den Haag

29 mei 2015 redactie Geef een reactie

Den Haag heeft er een nieuw instituut bij: het Institute for Financial Crime (IFFC). In het bijzijn van tal van topbestuurders uit het vakgebied van financieel economische criminaliteit vond de officiële lancering plaats in het Vredespaleis te Den Haag.

In Den Haag zijn inmiddels veel veiligheidsorganisaties en juridische instellingen te vinden. Alleen al in de Haagse regio realiseren 400 veiligheidsbedrijven een totale omzet van 1,7 miljard euro en bieden zij werk aan 13.400 mensen. Omdat samenwerking bij het bestrijden van financieel economische criminaliteit centraal staat, heeft het instituut haar kantoor gehuisvest op de Campus van The Hague Security Delta, het landelijk innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag.

Het IFFC is een initiatief van professionals uit zowel de publieke als private sector met een lang track record; zij waren of zijn werkzaam bij het Openbare Ministerie, financiële instellingen, Big 4, advocatuur, wetenschap en onderwijs, toezichthouders, ICT bedrijven, politie en bijzondere opsporingsdiensten. Het instituut zal seminars, fora, expertmeetings, onderzoekstrajecten en opleidingen voor fraude professionals gaan organiseren.

Het instituut is een stichting zonder winstoogmerk. De financiering geschiedt door aangesloten participanten, projectfinanciering en subsidies. Er zal een Raad van Advies geformeerd worden uit een 15 tal personen werkzaam of werkzaam geweest op C level in de fraudebestrijding dan wel bij grotere publieke of private organisaties.

Het eerste bestuur i.o. bestaat uit:

  • Hendrik Jan Biemond (voorzitter) – Partner Allen & Overy / voormalig OvJ
  • Dato Steenhuis – Voormalig Procureur-Generaal
  • Adriaan van Dorp – Directeur Veiligheidszaken ABN AMRO
  • Els Prins Secretaris VNO NCW
  • Rene van den Bosch – Legal counsel ING
  • Birgitte van Haaren – Boardroom advisor / Voormalig CFO & CEO
  • Arthur de Groot – Forensisch accountant partner Deloitte
  • Jan Crijns – Hoogleraar Strafrecht Universiteit Leiden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Fraude Film Festival

 

EYE Amsterdam, 8 oktober besloten, 9 oktober vrije kaartverkoop

 

Voor meer informatie: www.fraudefilmfestival.nl

Welkom op de website van het Fraude Film Festival 2015. Hier is alle informatie terug te vinden over het evenement dat op 8 en 9 oktober zal plaatsvinden in EYE Amsterdam. Don’t miss it! –”Cinema is the most beautiful fraud in the world” – Jean-Luc Godard.

 

EYE
IJpromenade 1
1031 KT Amsterdam
020 – 5891400
https://www.eyefilm.nl/