Gedichten (32)

Civis Mundi Digitaal #32

door Hubert P. Cornelis

 

http://mensensamenleving.me

Aan de eeuwige geliefde: spirituele en religieuze liefdesgedichten

Hubert P. Cornelis                                Opgedragen aan onze kleindochter

want de glimlach van een kind weerspiegelt de eeuwige geliefde

 

Wat valt er over liefde nog te zeggen? Zo luidde de vraag in het artikel van Rizutto.

Er valt nog veel over te zeggen en te schrijven. Het geeft niet als iedereen op zijn manier in herhaling treedt van wat eerder is gezegd en telkens weer is uitgelegd. Iedere vogel zingt zijn eigen (liefdes)lied. Ieder vogeltje zingt zoals het is gebekt. Iedere lente opnieuw, zoals in mijn lentegedichten in het lentenummer is verwoord.

Mijn eerste meditatieve gedichten, waarvan er hieronder een paar staan, gingen over de eeuwige geliefde. Daarna volgen enkele weemoedige en romantische gedichten uit de tijd van verliefd, verloofd, getrouwd. Ten derde onder de titel bespiegelende filosofische gedichten enkele meer recente ontboezemingen over liefde die vraagt en neigt naar tederheid.

 

Ik heb in mijn leven wel duizend gedichten geschreven

Veel over liefde, de bron en de kracht van het leven

Veel gedichten zijn diep uit de stilte geboren

Zij waren als het ware van binnen te ‘horen’*  

 

Ook buiten in een natuurlijke omgeving

als dichterlijke uiting van natuurbeleving

Aan het stille water, in het groene gras

alsof ik daar vaak één geheel mee was

 

Mijn eerste gedicht was een liefdesgedicht

dat ook geestelijk en religieus was gericht

op blijvende liefde, op de eeuwige geliefde

na het verlies van een tijdelijke geliefde

*Shruti (Sanskriet}: horen en openbaren van geïnspireerde teksten

 

Deze eerste gedichten vielen mij als vanzelf in bij een soort meditatieretraites te Biarritz, aan de Atlantische Oceaan, Arosa, in de Alpen en in Wassenaar.

In de volgende gedichten volgt eerst een vergeefse poëtische poging tot beschrijving en vormgeving van de eeuwige geliefde. In het tweede gedicht hoe ik er toe gekomen ben over de eeuwige geliefde te gaan dichten. Daarna volgen gedichten over werkelijke geliefden en verliefdheden tot ik mijn vrouw ontmoette.

 

Voor wie zal ik zingen?        

 

Zoals in vroeger eeuwen

edelen en minnestrelen

hun jonkvrouwen bezongen

zo wil ik de liefde bezingen

 

Maar voor wie zal ik zingen?

Mijn geliefde verdween

Opeens was ik alleen

Alsof de zon niet meer scheen

 

Nu de wolken zijn verdwenen

weemoed als een nevel is geweken

maar de zon van liefde is gebleven

in dit diep doorleefde leven

 

weerkaatst mijn hart haar stralen

in gezangen voor de eerste liefde

die mij niet alleen zal laten:

voor de eeuwige geliefde

Biarritz 1975/76

 

De nevel wijkt

De gestalte van de eeuwige geliefde        

                                                                                                            

Achter de gestalte van de geliefde

die misschien ergens, misschien nergens

misschien ooit, misschien nooit zal komen

wenkt de Eeuwige geliefde naar mij

Maar zij lijkt zo onbereikbaar ver

 

Ogen kunnen haar niet zien

want zij heeft geen lichaam

Zij is mooier dan ogen kunnen zien

Toch zoekt mijn oog haar aardse vormen

maar geen lichaam is mooi genoeg

om haar gestalte te vormen

 

Oren kunnen haar niet horen

Haar stem is stiller dan oren kunnen horen

Toch luistert mijn oor steeds naar stemmen

op zoek naar haar stem en haar klank

maar geen stem is welluidend genoeg

om haar hoorbaar te maken

 

Vingers kunnen haar niet strelen

Zij is zachter dan vingers kunnen voelen

Toch tasten mijn handen om haar te strelen

maar geen haren en lokken zijn zacht genoeg

om haar tastbaar en voelbaar te maken

 

Verlangens kunnen haar niet bereiken

want zij is hoger dan het hoogste verlangen

Toch verlang ik al jaren naar haar liefde

maar geen geliefde lijkt lief genoeg

om haar vorm en gestalte te geven

want zij is liever dan de liefste geliefde

 

Gedachten noch beelden kunnen haar vatten

Zij is dieper dan denken zich dompelen kan

Toch zoek ik onder aardse vormen

naar een gezicht dat lijkt op het hare

een gestalte zo teer en zo rank als de hare

naar ogen zo schoon als de hare

en stem die zo lief is en zacht als de hare

naar een argeloos hart als het hare

Maar ik vond haar niet in een aardse gestalte

 

Ik vond haar in de stille diepte binnenin

zonder ogen, zonder gezicht en zonder haren

zonder stem en lichaam van stof en van vorm

Haar ogen waren van licht en liefde

Haar gezicht was van zuivere liefde

Haar haren waren zo zacht als de liefde

Haar lichaam onbegrensd als de liefde:

de gestalte van de eeuwige geliefde

Biarritz 1975/76

 

 

Een lange liefde                                                                                      

 

Boven kortstondig

golvende vreugden

steeds weer uit geheven

Door een machtig

verlangen gedreven

bleef hij steeds

naar het hoogste streven

Maar hij daalde telkens weer

in golven van verlangen neer

 

Een lang zoeken

was zijn leven

Naar wie of wat

dat wist hij niet precies

naar iets of iemand

waar hij zich volledig

aan kon geven

 

Een lange liefde

vloeide door zijn leven

in golven van verliefdheid

voor geliefden die stierven

opleefden en weer stierven

 

Op wie hij was verliefd

Dat wist hij niet precies

Was het de liefde zelf?

De eeuwige geliefde?

 

Door liefdesdromen

en liefdesstromen

zocht de liefde zelf

een bedding naar de zee

en nam hem met zich mee

 

Zijn hart dreef naar de oceaan

waar liefde en geluk

niet meer vergaan

 

Arosa 1976

 

 

De verliefde monnik

 

Een monnik met de passie voor het pure

krijgt het in verliefde vlagen te verduren

Zijn hart laait op in vuur en vlam

De liefde heeft hem in de ban

 

Ondanks een diep verlangen

in vele mooie minnezangen

aan zijn geliefde toegewijd

raakt hij haar toch telkens kwijt

 

Lokkend in de verte wijkt zij terug

maar hij volhardt en volgt haar stug

Gedreven door een diepe hartstocht

zal hij zoeken tot zijn laatste ademtocht

 

Soms lijkt zij even heel dichtbij

Als hij kijkt dan wijkt zij weer voorbij

Soms is het of hij haar heel even vindt

in een meisje diep door hem bemind*

 

Hoe lang zal het nog duren?

na nog hoeveel avonturen

raakt hij haar niet meer kwijt

met haar verenigd voor altijd?

 

In zijn ziel heeft hij een diepe wens

dat hij haar beminnen mag in ieder mens

En dat de ook de grote liefde in zijn leven

hem een keer mag zijn gegeven

*Of in de glimlach van een kind

Wassenaar 1977/78

 

Het eeuwig vrouwelijke*

Dit gedicht schreef ik toen ik mijn vrouw in de verte aan het IJsselstrand zag staan en in de omringende natuur op zag gaan

 

In de velden en de weiden

alle uren, alle tijden

zie ik jou

 

In wateren en in rivieren

in alle vogels, alle dieren

zie ik jou

 

In de luchten en de wolken

In de stromen en de golven

zie ik jou

 

In de meren en de zeeën

In de dorpen en de steden

zie ik jou

 

In de bloemen en de planten

Boven en beneden en aan alle kanten

zie ik jou

 

In de hemel en op aarde

als een hemelse godin en Moeder Aarde

 

Het vrouwelijke in iedere vrouw:

het is allemaal een vorm van jou

 

Het zonlicht en het morgenlicht

Of is het ook mijn eigen licht?

Aan het IJsselstrand, 2003 03 02

 

www,nieuwetijdkind

*Het eeuwig vrouwelijke trekt ons aan

in alle uitingen van het bestaan

Zie Goethe, Faust, slotregels:

“ Alles Vergängliche

   Ist nur ein Gleichnis

   Dar Unzulängliche

   Hier wird’s Ereignis

   Das Unbeschreibliche

   Hier ist’s getan

   Das Ewig-Weibliche

   Zieht uns hinan”

 

 

 

 

 

Weemoedige en romantische liefdesgedichten

Hubert P. Cornelis                                                Voor mijn vrouw

 

Wat ik jou zou willen zeggen                                                                    

 

Oneindig veel

en eigenlijk niets

heb ik aan jou te zeggen

 

Jouw hand

zou ik zachtjes

in de mijne willen leggen                                                                                                                                                 

 

Mijn hoofd

zou ik zwijgend

naast het jouwe willen neigen

 

En dan

in stille Liefde

samen zwijgen

Eindhoven 1978

 

Ik wou dat ik de zon kon zijn                                                                   

 

Ik wou dat ik de zon kon zijn

dan zou ik je verlichten

en verwarmen

 

Met mijn stralen

zou ik je strelen

en omarmen

 

Ik wou dat ik de wind kon zijn

dan zou ik je strelen

met mijn vlagen

 

Ik wou dat ik de aarde was

dan kon ik je ondersteunen

en je dragen

 

Ik wou dat ik de lucht kon zijn

aan alle kanten

kon ik je dan omhullen

 

Ik wou dat ik het water was

dan zou ik je verfrissen

en je mondje vullen

 

Ik wou dat ik

bij jou kon zijn

Maar ik ben alleen

 

maar een verliefde dwaas

die jou verveelt

met dichterlijk gedaas

Eindhoven 1978

 

Sinds mijn kinderjaren                                                                            

 

In het zacht ontluikend

innerlijk licht

zoek ik naar je vorm

in een gezicht

Sinds mij kinderjaren

droom ik al

dat jij eens zichtbaar

tastbaar komen zal

 

Ik wenste dat mijn leven

werd verrijkt

met haar die sprekend

op je lijkt

 

Met liefde

naar de hoogste norm

voor je evenbeeld

in stof en vorm

 

Dat mijn levensvreugde

werd gedeeld

met je zichtbaar

tastbaar evenbeeld

 

Hoopvol klopte vaak

mijn vurig hart

totdat vreugde

week voor smart

 

Ik had weer eens

mijn dwaze hart verloren

Het ware geluk

was mij nog niet beschoren

Wassenaar 1977/78

 

De andere helft

 

Alsof ik diep van binnen weet

ik ben maar half en incompleet

Vagelijk weet ik van zaliger tijden

waarin ik heel was, niet gescheiden

 

In het begin der tijden was ik niet alleen

Aanvankelijk met al het andere één

Mijn ziel is in twee helften toen gekliefd

De ene helft is op de andere verliefd

 

Mijn ene helft dat ben ik zelf

De ander is mijn andere helft

Aan de ene kant is mijn bewustzijn puur*               

Aan de andere kant ben ik ook de natuur*              

De ene helft is man, de andere vrouw

Mijn andere kant zoek ik daarom in jou

Diep bezielt mij heimwee en verlangen

Mijn andere zijde wil ik terugontvangen

 

Hunkerend naar heel zijn zoek

ik vol verlangen naar mijn andere zijde

waarvan ik door een zee van weemoed

al sinds tijden ben gescheiden

 

Ik wil mijzelf weer in een ander vinden

mij met mijn andere helft verbinden

Wanneer ik die heb teruggekregen

kan ik werkelijk in heelheid leven

 

Levensvreugde delen met mijn andere zijde

opgaan in het dubbele geluk van beide zijden

*Purusha is het Zelf in de Indiase Sankhya filosofie

*Prakriti is de natuur in de dualistische Sankhya filosofie

 In de Vedanta filosofie zijn beide in wezen één

Wassenaar 1977/78

 

Als twee zielen elkaar vinden                                                                    

 

In iedere mensenziel

straalt een prachtig licht

recht op de hemel gericht

 

 

 

Wanneer de twee zielen

die voor elkaar bestemd zijn

elkaar in liefde vinden

 

versmelten zij in één bewustzijn

en verbinden beider stralen zich

in één groot licht

 

Bewerking van een tekst

van Maharishi Mahesh Yogi

Eindhoven 1979

 

Aan de oever van de oceaan               

 

Met jou samen gaan

wij aan de zee vertoeven

zonder ergens anders

heen te hoeven

 

Met jou samen

gaan en staan

aan de oever

van de oceaan

 

Als wij samen verder gaan

in een gedeeld bestaan

geliefde van mijn dromen

voel ik mij in een oceaan

 

gedragen, meegenomen

in de golven en de stromen

met jou samen opgenomen

in een eindeloos bestaan

 

Volheid strekt zich uit

van boven naar beneden

in een eindeloos verband

onbegrensd aan elke kant

 

Zover als onze blikken reiken

waar wij ook maar kijken

voelt het vol aan alle zijden

 

Het verbindt ons beiden

met een hechte band

die geen beperking kent:

 

liefde die je niet alleen maar voelt

maar die je diep van binnen kent

liefde die je diep van binnen bent

Wassenaar 1978

 

 

Bruid in de morgen

Het prille morgenlicht

schijnt zacht op je gezicht

Wat ben je lief wat ben je licht

Je houdt je ogen dicht

omdat je nog zo lekker ligt

Als ik heel dicht naast je lig

versmelt ik met jouw licht

verenigd in het morgenlicht

 

2001 02 07

 

Vervloeien

 

Je ligt daar slapend op je zij

een zachte en warme energie

dat overgaat in die van mij

zodat ik weet niet meer van wie

 

Bij jouw schone dromen

zal ik niet kunnen komen

Wel vervloeien in ons ene Zijn

als twee vliegen in een beker wijn

2002 08 06

 

Eerste liefde

 

Toen ik nog een jongen was

kreeg ik een glimp van haar

en heb ik glimp na glimp gekregen

 

Als ik door de groene weiden fietste

zag ik haar in volle glorie aan de horizon

van het prachtig uitgestrekte vlakke land

 

Soms kwam ze heel dichtbij

en zag ik haar in het water waar ik zat

te mediteren of in mijmerij verzonken was

 

Ik ben haar naarstig achterna gereisd

toen zij was verdwenen in vreemde

landen waar ik naar ben uitgeweken

 

Ik zocht naar haar in vele streken

Gedreven door één vraag:

Waar was zij gebleven?

Was zij nog in leven?

 

Als een gedrevene haar achterna gegaan

Maar zij bleef ver bij mij vandaan

In ieder land trof ik haar sporen aan

Maar nergens haar lijfelijk bestaan

 

Toen heb ik een vrouw van vlees en bloed

die opeens voor mij verrees ontmoet

Toen ik haar in de ogen keek

zag ik dat zij sprekend op haar leek

 

Hoewel ik heel veel om haar geef

het heimwee naar de eerste liefde bleef

Heimelijk bleef ik naar haar verlangen

en zocht naar haar verborgen gangen

 

Toen werd ik wakker op een open plek in het bos

Was ik verdwaald in het midden van mijn leven?

Wat mij vasthield liet mij zomaar los*

 

Zij omarmde mij aan alle kanten

Bevrijd van ingebeelde banden

hoefde ik niet meer naar verre landen

 

Toen ik haar in een oogwenk had ontmoet

was hier en nu het leven voortaan goed

en is het niet meer zo dat ik iets per se moet

 

*Zie de  beginregels van de Divina Commedia van Dante

  die ook de hereniging zocht met zijn jeugdliefde Beatrice

  en vond in zijn dichtwerk en in hogere hemelse sferen (Paradiso).

2004 02 13 Op weg naar Amstelveen, rijdend tussen groene weiden, die jeugdherinneringen opriepen aan mijn eerste liefde

 

 

Omarmen                                                   

 

Zeg niets meer

Vraag niets meer

Sla alleen

de armen

om je heen

 

met warmte

in mijn hart

ieder moment

biedt ongekend

een nieuwe start

2013 11 14