Herbenoeming

Civis Mundi Digitaal #32

Op 28 juli 2015 is prof. dr. M.H.N. Schermer door de voorzitter van de Stichting Civis Mundi herbenoemd op de bijzondere leerstoel Filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens vanwege deze Stichting, en wel voor de periode van 11 juli 2015 tot 11 juli 2019.