Economische vooruitzichten voor Europa beïnvloed door Griekse crisis

Civis Mundi Digitaal #32

Nederland: goede economische cijfers

Resultaten van GfK Consumer Climate Europe voor het tweede kwartaal van 2015

De langdurige onderhandelingen tussen Griekenland en zijn schuldeisers hebben de stemming van consumenten in de Europese landen in het tweede kwartaal van dit jaar duidelijk beïnvloed. Vooral in Oost-Europese landen speelt echter ook de crisis tussen Rusland en Oekraïne een belangrijke rol. Desondanks is de GfK Consumer Climate EU28 in het geheel sinds maart met 1 punt gestegen tot 10,8 punten. Dit zijn de resultaten van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in Europa in 15 Europese landen.  

De Griekse crisis bepaalde grotendeels de stemming voor Europese consumenten in het tweede kwartaal van dit jaar. De economische vooruitzichten in vele landen zijn daarom gestagneerd of verlaagd. Tijdens de opiniepeiling, die in de eerste twee weken van juni werd uitgevoerd, hadden de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn schuldeisers in toenemende mate een kritiek punt bereikt. De voorlopige climax - het eerst falen van de onderhandeling, het de facto faillissement van het land, de sluiting van Griekse banken, het referendum en de nieuwe, waarschijnlijk succesvolle onderhandelingen, zijn daarom niet in dit onderzoek weerspiegeld. Verondersteld wordt dat de stemming van de bevolking in Europa, voornamelijk binnen de Monetaire Unie, in de zomer zelfs nog sterker kan verslechteren. Dit geldt vooral voor landen zoals Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje, die een groot aandeel van de Griekse schulden dragen of zelf met een moeilijke economische situatie worstelen.  

De ontwikkeling van de inkomensvooruitzichten en de koopneiging variëren in de verschillende landen. Land-specifieke invloeden in het tweede kwartaal waren hier sterker dan de mogelijke effecten van een Grexit uit de Europese Monetaire Unie. Desondanks is de GfK Consumer Climate EU28 in het geheel sinds maart met 1 punt gestegen tot 10,8 punten voor het tweede kwartaal.  

Nederland: Goede economische cijfers sterker dan crisis in Griekenland
Consumenten verwachten dat de gunstige economische ontwikkeling in Nederland de komende maanden zal voortduren. Hoewel de economische vooruitzichten in juni, met 29,4 punten, net iets onder de waarde in maart lagen, kan dat nog steeds als zeer goed worden beschouwd. Momenteel lijken de Nederlanders zich weinig zorgen te maken over het touwtrekken over de ontwikkelingen in Griekenland.  

De positieve economische cijfers en de lichte daling van de werkloosheid hebben ook langzamerhand een effect op de inkomensvooruitzichten. Hoewel de indicator in juni met -6,2 punten nog steeds in het negatieve bereik lag, is de trend sindsdien weer gestegen. Vergeleken met maart werd een winst van 7,4 punten geregistreerd.  

Deze trend is ook duidelijk in de koopneiging, die zich de afgelopen maanden in het positieve bereik heeft gestabiliseerd. Met 6,8 punten is het niveau van de indicator nog steeds zeer laag, maar dit is wel het hoogste niveau sinds januari 2008. ​