Woord vooraf / Ten Geleide

Civis Mundi Digitaal #35

Hoofredacteur Wim Couwenberg is onlangs 90 jaar geworden. Hij heeft het gevierd met zijn kinderen. Vorig jaar is er na zijn verjaardag een minisymposium georganiseerd bij de presentatie van zijn laatste boek Heeft geschiedenis zin? (2014). Mede om deze reden wil hij nu niet veel aandacht aan deze mijlpaal geven. Het mag gezegd worden dat het een uitzonderlijke prestatie is om tot op deze hoge leeftijd de redactie te voeren van zijn levenswerk Civis Mundi. Twee gedichten heb ik voor hem geschreven om bij deze gelegenheid te publiceren, maar Wim vond in alle bescheidenheid één gedicht wel genoeg. Bij deze dan met diep respect.

 

Dit boek werd na zijn voorlaatste verjaardag gepresenteerd

 

Voor Wim Couwenberg                    

 

Een betrokken man

met een brede kijk

die schrijven kan

Zijn leven lang

geeft hij daarvan

ruimhartig blijk

 

Hij ziet het als één van zijn taken

complexe maatschappelijke zaken

op eigen wijze inzichtelijk te maken

Open voor gefundeerde kritiek

schuwde hij een confrontatie niet

en dient hij anderen van repliek

 

Een man met een visie

een missie, een passie

Betrokken en bevlogen

met verder ziende ogen

Geen brug lijkt hem te ver

In bruggenbouw is hij een ster

 

Tussen verschillende extremen

weet hij naar evenwicht te streven

Geeft steeds blijk van een originele kijk

die vaak vooruit loopt op zijn eigen tijd

Dat bezorgde hem soms menig verwijt

Maar hij is steeds tot dialoog bereid

 

Zijn interesse heeft een enorm bereik

De diepgang van zijn brede kijk

is voor deze tijd een zeldzaamheid

De geleerde profileert zich ook als wijsgeer

maar dan zonder een bepaalde leer

zoals het oude geloof in Onze Lieve Heer

 

Grensgebieden hebben zijn interesse
Zijn open kijk bezielt tot wijze lessen

Hij blijft een nuchter en betrokken man

met oog voor wat hij nog niet weten kan

Zo houdt hij anderen een spiegel voor

Mensen en hun wensen heeft hij door

 

Een man met visie die voorop loopt

op een betere wereld hoopt

Met oog voor het universele

voeling met het Ene in het vele

de harmonie van de tegendelen

die een gebroken wereld kan helen

 

Wat tal van wijzen eerder leerden

geldt voor deze rechtsgeleerde

Een man die een hart heeft

Sober en bescheiden leeft

Met ongehoorde productiviteit

consistent zijn idealen toegewijd

 

Zijn betrokkenheid is wereldwijd

en bestrijkt een jarenlange tijd

Moge de komende jaren van zijn leven

hem heil en zegen zijn gegeven

 

Piet Ransijn