De Sof- en de Lofprijs der Nederlandse taal 2015

Civis Mundi Digitaal #35

Rik Torfs is rector magnificus van de Katholieke Universiteit Leuven. Ook in Vlaanderen dringt het Engels aan de universiteiten op. Het Vlaamse parlement had geëist dat docenten en hoogleraren die in het Engels lesgeven een taaltest moeten doen. 10% zakte. Torfs sprak schande van de bedilzucht van de Vlaamse politici in plaats van dat hij zich druk maakte over de nogal blinde verengelsing van het Vlaamse universitaire onderwijs. Als tweede eindigde het Rijksmuseum in Amsterdam dat tegenwoordig veel (onnodig) Engels gebruikt in zijn communicatie met het publiek. Ook de Nederlandse ministers Asscher en Bussemaker en burgemeester Van der Laan stonden op de kandidatenlijst.

 

De Lofprijs der Nederlandse taal 2015 gaat ook naar een Vlaming: Filip DeVos.  Hij is hoogleraar aan de universiteit Gent en hoofdredacteur van het tijdschrift Over Taal.  Hijheeft een petitie ingediend om de aandacht van het Vlaams Parlement en de academische overheden te vestigen op de matige steun die wetenschapspopularisering krijgt. Hij citeert in zijn oproep, die ook in De Standaard is afgedrukt, oud-hoogleraar Cor van Bree die zich sterk maakt voor het Nederlands als wetenschapstaal. Als tweede eindigden de vier Neerlandici die opgeroepen hebben het vak Nederlands op de middelbare school een duchtige opfrisbeurt te geven.

 

De prijzen

De Lof- en de Sofprijswinnaar worden ieder jaar uitgekozen door bezoekers van de webstek van de stichting Nederlands. Die kunnen daarbij kiezen uit de MaandLofs en MaandSofs, die hun beurt weer worden gekozen door leden van de sN-

schrijfgroep. Het vorig jaar ging de Sofprijs naar de Amsterdamse politici Werner Toonk (VVD) en Jan Paternotte (D66),  de Lofprijs was voor vier universitaire docenten geesteswetenschappen: Piet Gerbrandy, Mieke Koenen, Lucinda Dirven en Emilie van Opstall. Voor het eerst sedert de eerste uitreiking van de prijzen in 2004 werden zowel de Lof- als de Sofprijs in ontvangst genomen door de winnaars. In andere jaren weigerden de winnaars van de Sofprijs deze meestal, hoewel die uitdrukkelijk als aanmoedigingsprijs bedoeld is: Let op uw taal.

De prijzen, in de vorm van een kunstvoorwerp dat ontworpen en gemaakt wordt door Eric Coolen en Michaela Bijlsma (Nieuwe Gracht-producties), zullen met enig ceremonieel worden overhandigd op een nader te bepalen tijdstip.

Eerdere Lofprijswinnaars waren, onder meer,  b&w van Amsterdam, Henk Hofland,  Herman Finkers,

Martine Tanghe, Gerrit Komrij en Thomas von der Dunk. De Sofprijs ging, onder meer, naar  de

Nederlandse staatssecretaris voor onderwijs Sander Dekker,  onderwijsminister Marja van BijsterveldtVliegenthart, Jan-Peter Balkenende, de Hema en Albert Heijn. De prijzen voor 2014 werden niet uitgereikt. De burgemeester en wethouders van Amsterdam konden geen gaatje in hun agenda vinden.

Ook staatssecretaris Sander Dekker was te druk bezet om de Sofprijs in ontvangst te nemen.