NB: andere websites over corruptie

Civis Mundi Digitaal #35

door Michel van Hulten

Ook in volgende nummers van Civis Mundi zal in deze rubriek steeds een website onder de aandacht gebracht worden als bijdrage aan een betere verspreiding van kennis over corruptie en integriteit. Wie verrast wordt door het - toevallig of doelbewust - vinden van een website die bijdraagt aan de groeiende kennis van het corruptieverschijnsel, en die  niet algemeen bekend is, wordt verzocht dit te melden aan de redacteur: michel@vanhulten.com.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangwekkende website
Stichting Expertgroep Klokkenluiders
(zie de Nieuwsbrieven verschenen in 2015 te bereiken via http://expertgroepklokkenluiders.nl/nieuwsbrief/ .

Secretariaat Expertgroep Klokkenluiders, Peter Kools, p/a Postbus 400,
4100 AK CULEMBORG,  tel. 013 – 260 0147. info@expertgroepklokkenluiders.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------