Lobbycratie

Civis Mundi Digitaal #35

In # 33 van Civis Mundi Digitaal waren al twee video’s opgenomen van interviews onder de gezamenlijke titel ‘Lobbycratie’ met respectievelijk Syp Winia en Michel van Hulten. Uit de serie die uitgezonden werd door ‘Café Weltschmerz’ nemen we hierna nog twee afleveringen op, interviews met een onderzoekster en een activist over het uitruilen van gunsten, gebruikelijker dan velen denken dat waar kan zijn. Wie macht heeft, heeft iets te bieden dat anderen wel eens wat waard kan zijn.
Binnen Café Weltschmerz is de corruptieproblematiek opgevallen. Die aandacht is geconcretiseerd in het ontwikkkelen van een serie gesprekken waarin vooral aandacht gevraagd wordt voor de smalle scheidslijn tussen lobbyen en corrupt gedrag: wanneer wordt een kop koffie van een vriendelijk gebaar een opstapje naar corrupt gedrag?

Eerdere interviews werden afgenomen door Erik de Vlieger in de eerste afleveringen van de serie Lobbycratie. Zijn eerste interview was met Syp Wynia, Elsevier columnist en journalist die onderzoek deed naar het lobbyen door (ex) politici. In deze aflevering vallen o.a. de namen van: Jack de Vries, Hans Hillen, Ben Bot, Roger van Boxtel, Ton Hooijmaijers, Frans Timmermans en Marleen Barth. → → https://www.youtube.com/watch?v=YVNdYPgRwrU

Erik de Vlieger interviewt ook Michel van Hulten, oud staatssecretaris (regering Den Uyl) doet sinds vele jaren onderzoek naar corruptie, lobbyisme en de grenzen daartussen. Lobbyen is niet per definitie verwerpelijk. Hij pleit voor meer openheid en reflectie van politici over dit onderwerp. Een lobbyistenregister zou kunnen helpen. In het nagesprek komt de positieve internationale perceptie over Nederland aan de orde, en het gebrek aan urgentie om de werkelijkheid onder ogen te zien. → → https://www.youtube.com/watch?v=ZWXs5g77hHQ

Na Erik de Vlieger komt Esther van Fenema. Zij interviewt Willeke Slingerland die spreekt over netwerkcorruptie, ga naar →→
http://www.cafeweltschmerz.nl/esther-van-fenema-en-willeke-slingerland-corruptie-en-polderen-is-alles-onderling-regelen/