Corruptie en Polderen is alles onderling regelen

Civis Mundi Digitaal #35

door Esther van Fenema en Willeke Slingerland

Willeke Slingerland is verbonden aan SAXION Academie Bestuur, Recht & Ruimte, Deventer en Enschede, waar zij sinds september 2009 promotieonderzoek naar netwerkcorruptie doet. Zij onderzoekt hoe sociale netwerken kunnen verworden tot corruptie en de worsteling van de  maatschappij met de morele en juridische beoordeling van deze netwerkcorruptie. Haar onderzoek resulteert in concrete aanbevelingen voor de praktijk. Naast haar promotieonderzoek is Willeke betrokken bij tal van nationale en internationale projecten die nauw aansluiten bij haar onderzoek. In dit kader heeft zij als hoofdonderzoeker, in opdracht van Transparency International het onderzoek naar het Nederlandse Nationaal Integriteitssysteem uitgevoerd. http://www.transparency.org/whatwedo/publication/nationaal_integriteitssysteem_landenstudie_nederland_dutch_summary

Vanaf januari 2016 gaat Willeke als interviewer aan de slag voor Café Weltschmerz.
http://www.cafeweltschmerz.nl/over-ons/