In kort bestek: Turkije is zelf een (staats)terrorist

Civis Mundi Digitaal #38

door SWC

Na de zoveelste terroristische aanslag riep de Turkse president Erdogan bijna wanhopig uit dat dit, naar hij hoopte, een keerpunt wordt in de gezamenlijk te voeren strijd tegen terroristische organisaties. Hij ziet gemakshalve over het hoofd dat Turkije als staat ook een terroristische organisatie is in zijn verbeten strijd tegen de Koerdische PKK. NRC Handelsblad reageert in een hoofdartikel hierover terecht met de opmerking dat het van wijsheid zou getuigen als de Turkse regering opnieuw de dialoog aangaat met de Koerden, en langs die weg een einde maakt aan de geheime burgeroorlog in eigen land. Laten we niet vergeten dat het terrorisme in Europa begonnen is als staatsterrorisme met de bekende jakobijnse terreur in de Franse Revolutie.

Als het nationale zelfbeschikkingsrecht van staatloze volkeren als fundamenteel mensenrecht niet gerespecteerd wordt, aldus de eerste secretaris-generaal van de UNPO (Unrepresented Nations en Peoples Organisation), nemen zij vaak hun toevlucht tot politiek geweld om zo de nodige internationale aandacht op hun rechtmatige strijd te vestigen. Zionisten hebben van dat politieke geweld ook gebruik gemaakt in hun strijd voor een Joodse staat. De latere premier van Israël en Nobelprijswinnaar voor de Vrede M. Begin en zijn opvolger als premier Shamir zijn hun politieke loopbaan begonnen door gebruik te maken van politiek geweld.

Sinds de oprichting van de Turkse Republiek, zo stelt Keno Amed, bestuurslid Federatie van Koerden in Nederland, is elke vorm van zelfstandige expressie van minderheden, zoals Koerden en Armenen, gewelddadig onderdrukt. Koerden en andere minderheden zijn vermoord en gedeporteerd. Een politieke oplossing is nooit mogelijk geweest. In deze eeuw is daarin geen verandering gekomen. Op dit moment is in Koerdistan (Oost-Turkije) een massamoord gaande op de Koerden. Maanden heerst er staatsterreur onder leiding van Erdogan, en is een uitgaansverbod ingesteld. De Koerden zien de PKK als vrijheidsstrijders, die opkomen voor de rechten van Koerden en andere minderheden in het Midden-Oosten.[i]

Dat de PKK in Nederland op een verboden lijst staat als terroristische organisatie, moet in het licht van het voorgaande zo spoedig mogelijk ongedaan gemaakt worden. En Europa moet Turkije dwingen eindelijk tot een democratisch verantwoorde oplossing komen voor deze al veel te lang slepende Koerdische kwestie.[i] Zie Keno Amed, Erdogan onderdrukt de Koerden, De Volkskrant, 16 februari 2016.