In kort bestek: Domme, want vergeefse strijd tegen drugs

Civis Mundi Digitaal #38

door SWC

Al sinds vele jaren wordt in Civis Mundi strijd gevoerd voor legalisatie van softdrugs. Maar die zijn toch schadelijk voor de gezondheid? Zeker niet schadelijker dan tabak of alcohol, en die zijn nog steeds legaal, al wordt er wel terecht een ontmoedigingsbeleid tegen gevoerd. We komen hier maar weer eens op terug, nu er opnieuw een grote drugszaak justitieel in Noord-Brabant aan de orde is. Dat lezende, schoot mij een recente verklaring te binnen van de Latijns-Amerikaanse Commissie voor Drugs en Democratie. Latijns-Amerika staat model voor ervaring met de oorlog tegen drugs. Dat is een oorlog die diepgeworteld is in emotionele vooroordelen, reactionaire ideologie en ondoordachte angsten. Die oorlog is volstrekt mislukt, constateerde juist genoemde commissie, bestaande uit prominente politici, waaronder drie ex-presidenten uit de regio, en vooraanstaande intellectuelen. Regeringen zouden zich veeleer moeten concentreren op de niet aflatende strijd tegen de georganiseerde misdaad, en de productie en het gebruik van wiet niet langer moeten vervolgen, en veel meer moeten investeren in voorlichting hierover. Het verbod van die drugs leidt in de praktijk tot willekeurige arrestaties, versterking van corruptie, en ontwrichting van de samenleving, aldus deze commissie.

Ook in Nederland is van verschillende zijden met nadruk gewezen op de mislukking van die strijd tegen softdrugs. Vooral gemeenten lopen hierin voorop. Maar de regering wil daar nog altijd niet naar luisteren.