Alcoholisme in Frankrijk

Civis Mundi Digitaal #38

door Jan de Boer

Zit ik op ons terras met een heerlijk koel glas rosé  - de zomer is hier in Zuid-Frankrijk gearriveerd met zon en rond de dertig graden - , lees ik in Le Monde schrikwekkende cijfers over het alcoholgebruik en de laksheid van de overheid om het kwaad bij de wortel aan te pakken.

Met jaarlijks  49.000 doden - waarvan 15.000 door kanker - is alcohol de tweede vermijdbare doodsoorzaak in Frankrijk juist achter de tabak met zijn78.000 doden. Daarbij komen dan nog enige miljoenen mensen die  lijden aan ziekten of complicaties door alcohol veroorzaakt. En al is de cosumptie de laatste 50 jaar drastisch gedaald, de gemiddelde consumptie per jaar per hoofd van de bevolking ouder dan 15 jaar is nog altijd 12 liter pure alcohol en dat is 30 procent meer dan het Europese gemiddelde. Als je de door de alcohol veroorzaakte  kosten van  verloren levens, van verlies aan productiviteit , de ziekte -en preventiekosten bij elkaar optelt, dan bedragen de jaarlijkse sociale kosten van alcoholgebruik 120 miljard euro, heeft de econoom Pierre Kopp in 2015 berekend. Net zoveel als de jaarlijkse sociale kosten van tabaksgebruik.

Liefst 3,4 miljoen Fransen zijn regelmatige excessieve drinkers ,mannen  drinken in dat geval meer dan drie glazen per dag , vrouwen meer dan twee glazen per dag. Ik kijk naar mijn glas rosé.....ay-ay-ay, ik behoor met mijn gemiddeld vier glazen per dag en af en toe ’s avonds een Calvados, de feestelijke maaltijden met vrienden niet meegerekend,  dus ook tot het gilde van de reguliere exessieve drinkers.

In het rapport van de Nationale Rekenkamer waarvan ik nu het bewuste artikel in Le Monde lees, wordt gezegd dat de overheid veel te weinig doet om het alcoholgebruik , het alcoholmisbruik terug te dringen. Ik kan dat niet ontkennen als ik denk aan de felgekleurde plastic bloemen vastgespijkerd  aan platanen die op vele toegangswegen ook naar mijn dorp in de Corbières te vinden zijn. Getuigen van dodelijke ongelukken van met name jongeren die terug kwamen van dorps- en  andere feesten of van nachtclubs. Te veel drank en te hoge snelheden. Straffen zijn te licht en aan preventie wordt onvoldoende aandacht besteed.  Zo wordt de Wet Evin, die sinds 1991 een kader geeft aan de verkoop en publiciteit van alcoholische dranken , onder druk van de lobbies van  wijnboeren, bierbrouwerijen en andere alcoholproducenten regelmatig versoepeld. Wanneer een  geëngageerde gedeputeerde een amendement in dient om de wet-en regelgeving op dit gebied helderder te krijgen, krijgt hij het idee dat hij zich aan iets " heiligs" vergrijpt. De nu door de Nationale Rekenkamer  geformuleerde 11 aanbevelingen maken mijns inziens dan ook bitter weinig kans om door de regering overgenomen te worden.

De genoemde lobbies spelen het spel goed. Algemeen erkennen ze dat de constateringen van de Nationale Rekenkamer juist zijn, maar .....de oplossingen deugen niet ! Bovendien zijn ze schadelijk

voor de economie zonder ook nog eens een duidelijk aantoonbaar positief gezondheisresultaat. De lobby van de wijnboeren vreest een verhoging van de fiscaliteit van de wijn. De helft van het volume pure alcohol door de Fransen geconsumeerd bestaat uit wijn, brengt slechts 3,6 procent van de belasting op alcoholische dranken op terwijl de gedistilleerde dranken 80 procent opbrengen voor een kleine 20 procent van het volume pure alcohol. In landen als Spanje en Italië waar de wijnbouw ook erg belangrijk is, wordt de wijn fiscaal helemaal niet belast. Dus spreken de Franse wijnbouwers van oneerlijke concurrentie. Bovendien zeggen ze, gesteund door de regionale gedeputeerden die natuurlijk graag herkozen willen worden, dat een paar glazen wijn de gezondheid

niet schaden en horen bij de Franse cultuur. Dus zeggen de wijnbouwers en hun gedeputeerden in koor dat er minder gestraft moet worden, maar meer en beter geinformeerd moet worden zoals nu in advertenties staat: drink met mate. Of dat werkelijk helpt tegen regulier excessief drinken en alcoholisme ?  Zo valt er nog veel meer te lezen in dit artikel in Le Monde.

Ik kijk naar mijn nu lege glas, zucht eens diep  - 20 jaar geleden ook al gestopt met roken- en schenk het glas nog een keer vol. Heerlijke koele rosé. Het is warm en ik ben toch al 80 jaar !