Voor een profeet die stokbrood eet: reactie op de biografie van Jan de Boer, besproken in nr 37

Civis Mundi Digitaal #38

door Piet Ransijn

Voor een profeet die stokbrood eet                      2016 05 25 Bij lezing van de gelijknamige autobiografie van Jan de Boer

 

Maatschappelijk betrokken

voortdurend aan het knokken

in een nimmer aflatende strijd

voor medemenselijkheid

 

Daarbij is hij beslist

geen linkse activist

Dit wordt door hem betwist

Wel een linkse socialist

 

Hij zoekt niet zijn gelijk

uit principe onafhankelijk

en is ook heel sociaal

vanuit het gelijkheidsideaal

 

Dat steeds onhaalbaar lijkt

omdat een ieder zich verrijkt

ten koste van de armen

onbewogen door erbarmen:

 

Ikke eerst en dan de rest

Zelfverrijking op zijn best

Wanneer je deelt is dat oké

pikt iedereen een graantje mee

 

Maar excessieve zelfverrijking

lijkt een ziekelijke afwijking*                          *Zie Joris Luyendijk, Dit kan niet waar zijn: onder bankiers

Veel psychopaten willen macht

meestal niet op eigen kracht

 

Anderen zijn daar dan de dupe van

Het lijkt soms wel een duivels plan

In pathologische structuren*                          *Zie Emile Durkheim, Les regles de la methode sociologique,

krijgen zwakkeren het te verduren                    III Regels voor het onderscheid tussen het normale en pathologische

 

Als iedereen wordt uitgebuit                          *Zie Étienne de La Boétie,Discours de la servitude volontaire ou le Contr’un

Dat komt dan bij de zwaksten uit

als kinderen van de rekening

de sluitpost van vereffening

 

 

Het gaat om een gezonde staat

waar niemand aan de kant staat

waarin mensen elkander versterken

waar iedereen aan mee kan werken

 

Ook in arme landen werk creëren

of de mensen werken leren

zodat er geen vluchtelingen

meer naar onze banen dingen

 

Zo’n visie denkt aan iedereen

niet aan de eigen groep alleen

Want alles hangt met alles samen

Dat kan de wetenschap beamen

 

Niets onder het hemelgewelf

staat volkomen op zichzelf

Een integrale kosmische visie

verdient de meeste fiducie

 

Het komt uiteindelijk toch aan

op de samenhang van het bestaan

Het geheel is niet een som van delen

Het Ene drukt zich uit in het vele

 

Het Ene dat ons in de diepte draagt

en onze inzet en devotie vraagt

voor een evenwichtige samenleving

een basis voor duurzame overleving

 

 

Een diepe liefde                                             Voor Jan, 2016 05 28

                                                                                       Na lezing biografie van Jan de Boer, besproken in Civis Mundi nr 37

Gedragen door een diepe liefde binnenin

maakte hij in het buitenland een nieuw begin

Ergens in een ruig verstilde wildernis

oversteeg en heelde hij een diep gemis

 

Wat hem het dierbaarst was in zijn bestaan

was onontkoombaar van hem weggegaan

geweken in een onbegrijpelijke nood

opeens verdwenen door de dood

 

Welke mensen zijn je dan nog lief?

In een desolaat en donker perspectief

Een allesverterend diepgevoeld gemis

dat in geen woorden te beschrijven is

 

Als je zo je meest geliefden kwijt raakt

en van je leven weer iets nieuws maakt

dan moet je wel gezegend zijn

met een onvernietigbaar bewustzijn*

 

Een onuitsprekelijke liefde binnenin

maakt steeds weer een nieuw begin

Al hetgeen verdriet deed en hem griefde

wordt gelouterd door een diepe liefde

 

*”To him overcome by compassion,

full of sorrow, his eyes distressed

and fulled with tears, Lord Krishna spoke these words:

“Yield not to unmanliness… Stand up, O scorcher of enemies!...

Wise men grieve neither for the dead nor for the living.

There never was a time that I was not, nor you,

nor all these rulers of men. Nor will there ever be

a time when all of us shall cease to be…

The unreal has no being; the real never ceases to be…

Know that to be indeed indestructible, by which all this is pervaded…

One sees him as a wonder, another speaks of him as a wonder…

Having gained equaminity in pleasure and pain, in gain and loss,

In victory and defeat, then come out to fight…

The resolute state ofm the intellect does not arise

in the mind of those who are deeply attached

to enjoyment and power and whose thought

is captivated by flowery words.

Be freed form duality, ever firm in purity,

Independent of possessions, possessed of the Self…

He whose mind is unshaken in the midst of sorrows,

Who amongst pleasures is free from longing,

From whom attachments, fear and anger have departed,

He is said to be a sage of steady intellect.

In ‘grace’ is born an end to all his sorrows.

Indeed, the intellect of the man of exalted consciousness

Soon becomes firmly established.

He whom all desires enter as waters enter the ever-full

and unmoved sea attains peace.”

 

Bhagavad Gita, vertaling Maharishi Mahesh Yogi II-1, 11, 12, 16, 17, 29, 38, 44, 45,  56,  65, 70