Website van de maand

Civis Mundi Digitaal #38

door Michel van Hulten

In elk nummer van Civis Mundi vraag ik aandacht voor een opmerkelijke website, waard om door iedereen bekeken te worden. In dit nummer tegelijkertijd twee nieuwe websites (2015 IFFC en 2016 Anti-corruptie) in het anti-corruptie-veld die één karakteristiek delen: ze komen beide voort uit dat deel van ons bedrijfsleven (bureaus van accountants en juristen) dat beroepshalve nogal met corruptie te maken heeft, er zogezegd  ‘zijn brood aan verdient’. Het maatschappelijk economisch fenomeen ‘corruptie’ is de basis voor tenminste een deel van hun bedrijfsvoering. Is IFFC nog een min of meer van het bedrijfsleven losstaande associatie van individuen en ondernemingen, Anti-corruptie wint er geen doekjes om: het is zelf een bedrijf dat als missie heeft corruptie te bestrijden en daar zijn geld aan verdient.

 

De tijd van het kleine clubje van vijftig, zestig leden, met idealisme geladen, voornamelijk wetenschappelijke onderzoekers en (oud-)ambtenaren afkomstig uit de financiële wereld, is voorbij?

Ja, TI-Nederland deed zijn best sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw maar komt pas nu, vijftien jaar later, enigszins onder stoom en doet wat. Zie www.transparency.nl. Al die jaren ‘lag niemand wakker’, en zeker geen enkele politicus of bestuurder, van dit groepje idealisten die een maatschappelijke misstand te lijf gingen zonder leden en zonder geld (met een jaarcontributie per lid van 50 euro kom je niet ver als je ook nog eens weinig leden hebt). Een jaarbegroting van 15.000 euro was al bijzonder, geen staf, geen fysiek aanwezig bureau. Nauwelijks een website. Geen enkel aanwijsbaar resultaat van eigen activiteiten in de strijd tegen corruptie, anders dan enkele rapporten zonder nawerking. Journalistiek en academisch onderzoek was in die jaren heel wat vruchtbaarder in het vinden en bekend maken van misstanden. Ook Justitie, op zijn best beoordeeld, was aarzelend in zijn aanpak van deze strafrechtelijke misstand, Economische Zaken oordeelde ‘arbeidsplaatsen en geld verdienen door het bedrijfsleven’ als een belangrijker doel dan eerlijkheid en transparantie.
[Zie voor het heden de website en vraag algemeen directeur van TI-NL Anne Scheltema Beduin, communicatie@transparency.nl, en http://www.transparency.nl/].

 

IFFC

In 2015 wierp Deloitte zich in de strijd via een van zijn partners die IFFC oprichtte, Arthur de Groot, directeur. Zijn bedrijf geeft hem werkruimte en nog belangrijker werktijd om te zorgen dat er ook iets komt dat de moeite waard is om er mee geassocieerd te willen zijn zoals bijvoorbeeld de lancering via een oprichtingszitting in het Vredespaleis. Daar kwamen dan ook een tweehonderd geïnteresseerde zakenpartners op af. IFFC staat voor Institute for Financial Crime. Een stevig prijskaartje (€195) voor wie individueel lid wil worden, en een nog steviger contributie vastgesteld voor bedrijfsleden. Zie de lijst van 34 bedrijfsparticipanten op de website, een lijst die opent met ‘Deze pagina is nog in de maak.’

Adressen: www.iffc.nl, E-mail: info@iffc.nl, T: +31 (0)70 204 5011.

 

Anti-Corruptie.nl

Informatie ontleend aan de website www.Anti-corruptie.nl → Over → Contributors :

‘Initiatiefnemer van deze website is Joyce Verhaert. Joyce is vier dagen per week werkzaam als strafrechtadvocaat bij JahaeRaymakers Advocaten, waar zij deel uitmaakt van de economische en internationale sanctierechtpraktijk van het kantoor. Naast haar activiteiten als strafrechtadvocaat bij JahaeRaymakers houdt Joyce zich bezig met de inhoud en ontwikkeling van verschillende initiatieven die vanuit haar eigen bedrijf, BijzonderStrafrecht, worden ontplooid.

In 2012 heeft Joyce actualiteitenwebsite BijzonderStrafrecht.nl opgezet alsook de daaraan gelieerde cursusinstelling BijzonderStrafrecht.nl Academie, van waaruit jaarlijkse vele cursussen op het fraudeterrein worden georganiseerd. 

In oktober 2015 richtte zij Kennisplatform Faillissementsfraude op, waarvan het doel is informatieverstrekking, -uitwisseling en kennisuitbreiding ten aanzien van faillissementsfraude. In dat verband is onder meer de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude opgezet, die per januari 2016 voor het eerst van start is gegaan. 

In april 2016 is, vanwege de toenemende aandacht voor en de groei van cybercriminaliteit, de website CrimeTech.nl in het leven geroepen. Deze website bevat actualiteiten op het snijvlak van technologie en strafrecht.  

Het laatste puzzelstukje in voornoemde reeks vormt deze website, Anti-corruptie.nl. Via deze website wordt objectief verslag gedaan van de ontwikkelingen op het gebied van corruptie en de bestrijding daarvan, zowel in binnen- als buitenland. 

 

Samenwerking JahaeRaymakers & Jones Day

Anti-corruptie wordt gesteund en ondersteund door JahaeRaymakers en Jones Day. Advocaten van beide kantoren leveren op regelmatige basis een inhoudelijke bijdrage aan zowel de website als de cursussen. 

 

Adresgegevens: BijzonderStrafrecht.nl B.V., Postbus 63212, 1005 LE Amsterdam, 010-711 0366, E   info@anti-corruptie.nl, W  www.anti-corruptie.nl


‘Anti-corruptie’ draait er niet omheen: zonder enige reserve wordt aangegeven dat het ‘anti-corruptie’-werk niets anders is dan een bedrijfsmodel. Je kunt je geld op allerlei wijzen verdienen, een ervan is dat je corruptie gaat bestrijden en dat je dat openlijk zegt. Een opmerkelijk initiatief. Kijken hoe dat gaat uitpakken.

Nu niet de Wereldbank, of onze regering of de (Internationale) Kamer van Koophandel, of een idealistische club als TI Nederland, maar bedrijfsmatig aan de slag gaan.

 

Het recente ontstaan van IFFC en van Anti-corruptie lijken de sluitsteen te zijn van een ontwikkeling die rond 1990 begon. De Wereldbank begon het te zien in 1996 vanaf het moment dat ze bij haar financieringen ging eisen dat corrupt gedrag met haar geld niet meer zou worden geaccepteerd (vóór dat jaar vonden onze Nederlandse directeur bij de Wereldbank en ook onze regering dit geen punt), daarna ging het snel. Goedpraten van corruptie als ‘handel- en winst-bevorderend’ middel verdween op meer en meer plaatsen en tijden. Naast de strijd tegen de grensoverschrijdende corrupte betalingen, die als eerste gezien werd als belangrijk voor onze economie en maatschappij, kwam er ook aandacht voor binnenlandse corruptie zowel in de publieke sfeer (politici die te schande werden gezet) als in de private sfeer van bedrijven onderling, ondernemers die ook begonnen te begrijpen dat corrupt gedrag niet bevorderlijk is voor hun lange termijn perspectieven. De verandering in houding t.o.v. dit maatschappelijk verschijnsel is wel heel opvallend als we kijken naar wat er nog niet gebeurde in 1995, dat wel groeide aan anti-activiteiten in bijvoorbeeld 2005 en nu dan ook in 2015 IFFC en Anti-corruptie. Het initiatief verschuift van de krant en de academie naar de ondernemers en hun adviseurs. We zullen goed moeten opletten voor de dreiging van het inherente gevaar dat veel corrupt gedrag zal worden goedgepraat. Zelfregulering is al geen groot succes, zelf-controle mag niet hetzelfde pad opgaan.

 

Voor jongelui die nu de arbeidsmarkt betreden of er in recente jaren zijn aangekomen is het allicht de moeite waard om rond te kijken wat voor functies voor hen open staan en lucratief zijn. Mogelijk zijn IFFC en Anti-corruptie slechts de Nederlandse vertaling van een ontwikkeling die wereldwijd plaats vindt. Zie de FCPA-blog ‘We see a bright future for companies and compliance officers’. Ga naar de video →

http://www.fcpablog.com/blog/2016/7/7/taylor-and-cohen-on-hyper-transparency-we-see-a-bright-futur.html