“Wir schaffen das”: bravo Angela Merkel!

Civis Mundi Digitaal #39

door Wim Couwenberg

In verband met de recente bloedige aanslagen, die erop duiden dat ook Duitsland met een serieus veiligheidsprobleem geconfronteerd wordt, onderbrak bondskanselier Angela Merkel eind juli haar vakantie om in een ingelaste persconferentie daarop te reageren. In de media was men erg benieuwd hoe zij in het licht van haar bekende oneliner “Wir schaffen das” zich hiertegenover zou opstellen. Zou zij met het oog op haar electorale kansen bij de verkiezingen van volgend jaar de terugtocht blazen en berouwvol bekennen dat zij met die oneliner haar politieke hand flink had overspeeld? Zij erkende volmondig de actuele veiligheidsproblematiek, en kwam met een negenpuntenplan, gericht op verscherpte controle op radicaliseringstendenties onder migranten. Maar zij herhaalde niettemin die zo gekritiseerde oneliner “Wir schaffen das” onbevreesd, niet terloops, maar heel nadrukkelijk, als expressie van een historische opdracht die allerminst makkelijk te vervullen is, maar waarvoor we niet angstig moeten weglopen bij de eerste tegenslagen. Met die kloeke reactie onderscheidt zij zich opnieuw van die vele politici in deze tijd, die om electorale redenen te makkelijk en te karakterloos meebewegen met de snel wisselende grillen van het electoraat en de kortzichtige reacties daarop in de media. Wat zij daarmee demonstreert, is niet zozeer een teken van overmoed, maar van politiek moed, visie en historisch inzicht, waar we in Europa zo dringend behoefte aan hebben.

In deze tijd staat of valt de toekomst van Europa en de Europese integratie met de rol die Duitsland daarin speelt als de centrale machtsfactor. In een communistische context opgegroeid, met meer natuurwetenschappelijke dan politieke ambities, is Merkel na de hereniging van Duitsland dankzij Helmut Kohl als bondskanselier inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste politicus van Duitsland, en ook van Europa, en staat zij als zodanig voor de historische opdracht niet alleen de complexe Europese vluchtelingenproblematiek op adequate wijze te verwerken, maar ook in het moeizame en omstreden geraakte Europese integratieproces voorop te lopen in de richting van Europese eenwording via meerdere integratiesnelheden. Ook hier is haar oneliner “Wir schaffen das” van toepassing, in een wankelmoedige en op zichzelf gerichte Europese samenleving, die geneigd is haar mondiale verantwoordelijkheden en ambities van weleer liefst te verdringen en op te gaan in de materialistische en hedonistische geneugten van de van overvloed overstromende consumptiemaatschappij.