Biografie van Nietzsche als leidraad voor zijn denken

Civis Mundi Digitaal #39

door SWC

Bespreking van: Paul van Tongeren, Nietzsche. Elementaire Deeltjes, 36. Uitgeverij AUP, Amsterdam, 2016.

Eerder ontvingen we een Elementair Deeltje over de filosoof Nietzsche, geschreven door de Nietzschekenner Paul van Tongeren. Nietzsche is inderdaad een bijzondere filosoof, die oorspronkelijk begonnen is als filoloog, kenner dus van taal en cultuur van de Klassieke Oudheid (Grieken en Romeinen). Zijn werk is ook zo veelvormig, dat het moeilijk eenduidig te kenmerken valt, dus moeilijk onder één noemer te brengen, gezien ook de grote verscheidenheid van thema’s die hij aansnijdt. Nietzsche valt daardoor moeilijk te karakteriseren.

Voor heel wat filosofen kan men volstaan met een verdieping in hun denken. Het leven van Immanuel Kant bijvoorbeeld, is voor het begrijpen van zijn denken volstrekt oninteressant. Dat geldt niet voor Nietzsche. Daarom begint dit deeltje met een interessante biografie van Nietzsche. Zijn leven en denken hangen nauw met elkaar samen. Nietzsche was trouwens zelf ervan overtuigd dat het denken van een denker een soort autobiografie is. Zijn biografie wordt in dit deeltje dan ook terecht tot leidraad genomen voor een inleiding in zijn denken. Al lezende moet ik erkennen dat ik zijn denken juist tegen de achtergrond van die biografie beter ben gaan begrijpen.