Orthodoxie versus fundamentalisme; wat is je heilig in het levensbeschouwelijk onderwijs?

Civis Mundi Digitaal #39

Op dinsdag 17 en woensdag 18 januari 2017 organiseren de Tilburg School of Catholic Theology en Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing een tweedaags congres

Orthodoxie versus fundamentalisme;

wat is je heilig in het levensbeschouwelijk onderwijs?

met als thema: Orthodoxie versus Fundamentalisme; wat is je heilig in het levensbeschouwelijk onderwijs? 

Dag één van dit congres behandelt vooral de wetenschappelijke kant van fundamentalisme, orthodoxie en het verschil daartussen. Op dag twee vertalen we deze wetenschappelijke kennis naar mesoniveau (scholen, schoolverenigingen en koepelorganisaties) en naar microniveau (het klaslokaal). 

Het congres creëert een dialoog tussen wetenschap en praktijk rond de vraag welke ervaringen bijdragen aan verdere kennisvorming en welke kennis de onderwijspraktijk verder helpt in dit actuele thema.

Sprekers op dit congres zijn onder meer prof. dr. Marianne Moyaert, dr. Umar Ryad, prof. dr. Bert Roebben, drs. Jos de Pater, dr. Monique van Dijk, prof. dr. Marcel Poorthuis en dr. Leon Mock. Ook docenten van diverse scholen uit zowel Nederland als België verlenen hun medewerking. 

We nodigen nadrukkelijk schoolleiders, bestuurders, identiteitsbegeleiders en docenten voortgezet en secundair onderwijs, in het bijzonder docenten godsdienst en levensbeschouwing (uit Nederland en Vlaanderen), studenten theologie en lerarenopleidingen, theologen, (godsdienst)pedagogen, religiewetenschappers en lerarenopleiders (WO en HBO) hiervoor uit.

Tilburg School of Catholic Theology en Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing organiseren dit congres, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Vereniging Secundair Katholiek Onderwijs (VSKO), Vereniging Docenten Godsdienst en Levensbeschouwing (VDLG) en Verus.

Het congres vindt plaats in Cursus- en Vergadercentrum Domstad aan de rand van het centrum van Utrecht. Uitstekend te bereiken met zowel openbaar vervoer als met de auto. U kunt zich aanmelden via de site van het congres. Dat kan voor zowel beide dagen als voor één dag.