TFI biedt duurzame en milieuvriendelijke oplossing voor wateroverlast

Civis Mundi Digitaal #39

Natste juni ooit brengt afwaterproblemen aan de oppervlakte 
Juni 2016 is officieel de natste juni ooit en dat heeft voor veel wateroverlast gezorgd. Opnieuw is duidelijk geworden dat de afwatering in veel gemeenten niet bestand is tegen hevige regenval. Terwijl veel gemeenten momenteel onderzoek doen naar ondergrondse waterbuffers of aanpassingen van het riool, presenteert TFI uit De Bilt een veel minder ingrijpende én veel effectievere oplossing. TFI gebruikt speciale luchtdrukapparatuur om scheuren en poriën in de grond te maken. Zo ontstaat een open bodemstructuur waardoor regenwater gemakkelijker kan afvloeien naar het grondwater. 

De oorzaak van wateroverlast
Bij hevige regenval raken riolen overbelast, omdat het water geen kant uit kan.
Als oorzaak wordt vaak gewezen naar het groen dat uit binnensteden verdwijnt; waar bestrating ligt, kan het water niet de bodem in. Maar er is nog een belangrijk aandachtspunt en dat is de slechte afwatering van het groen dat wel nog in de binnenstad aanwezig is. De bodem in veel parken en plantsoenen is zó verdicht dat het water ook hier onvoldoende wegzakt met als gevolg: ook dit regenwater stroomt over de oppervlakte naar de dichtstbijzijnde watergang van het toch al overbelaste afwaterstelsel.

De oplossing: de TFI-methode
De makkelijkste weg om wateroverlast aan te pakken is de bodemverdichting van binnenstedelijk groen opheffen door middel van de TFI-methode. Eén behandeling volstaat, daarna zakt het water direct de bodem in en neemt de opnamecapaciteit van de bodem met tientallen procenten toe. Vervolgens verbetert ook de kwaliteit van de beplanting, waardoor overtollig water in de bodem beter wordt opgenomen en verdampt. Een volwassen vitale boom kan wel tot 1000 liter per dag verdampen.

De techniek achter de TFI-methode
De TFI-methode is een techniek die door het bedrijf in De Bilt zelf is ontwikkeld. TFI gebruikt speciale luchtdrukapparatuur om scheuren en poriën in de grond te maken en onderling met elkaar te verbinden. Zo ontstaat een optimale dooradering en een blijvend open bodemstructuur. Water dat eerder bleef staan, vloeit nu veel makkelijker af naar het grondwater. Er is geen overlast en de grasmat wordt niet aangetast, alle werkzaamheden vinden ondergronds plaats. Het is bovendien een milieuvriendelijke oplossing, omdat uitsluitend natuurlijke substraten worden toegepast.

Positieve binnenstedelijke neveneffecten
Bodembehandeling met de TFI-methode heeft veel positieve neveneffecten voor de binnenstedelijke omgeving. Mede dankzij de betere bodemstructuur en waterbuffering levert het namelijk ook vitaler groen op. Hierdoor valt op warme dagen de temperatuur onder en rondom bomen gemiddeld 5 graden lager uit dan de omgevingstemperatuur. Zo bieden gezonde bomen een oplossing voor nóg een binnenstedelijk probleem, namelijk urban heating. Daarnaast vangen vitale bomen veel beter fijnstof af.