Zuid-Afrikahuis

Civis Mundi Digitaal #60

door Wim Couwenberg

Directeur van het Zuid-Afrikahuis gaat op 1 december met pensioen, zo lees ik onder personalia van dagbladen. In september werd in dat huis de vierde editie van het Festival voor het Afrikaans gehouden, een taal die in Nederland zoveel mogelijk vermeden wordt. Het herinnert mij aan de laatste decennia van de vorige eeuw, toen in dat Zuid-Afrikahuis de Nederlands/Zuid-Afrikaanse vereniging gevestigd was. Ik was toen zelf lid van het hoofdbestuur, evenals van het bestuur van de Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten. Die stelden studenten uit Zuid-Afrika financieel in staat in Nederland een studie voort te zetten. Alles wat toen ook met het niet-zwart deel van Zuid-Afrika te maken had, verkeerde in een taboesfeer, hoewel dat onderdeel was geworden van de onder Mandela tot stand gekomen verzoening tussen zwarte en blanke bevolking. Dit kleine berichtje duidt erop dat die taboesfeer voorbij is. Je hoeft je er niet meer voor te generen om hiermee te maken gehad te hebben. Zo zie je maar weer, als je maar lang genoeg leeft, maak je veranderingen mee die nog niet zo lang geleden ondenkbaar waren. Amen.