Levende sierlijkheid

Civis Mundi Digitaal #60

Aankondiging van: Dina-Perla, Levende Sierlijkheid. Basisprincipes voor persoonlijke groei, empowerment en spiritualiteit. Uitgeverij Aspekt, 2018.

In dit werk staat centraal hoe je je Levenswegformulering kunt volgen, hoe je aan jezelf kunt werken en hoe de mens in elkaar zit. Tijdens een recente lezing zoomden we in op een aantal aspecten, namelijk het persoonlijke verhaal, wat aan jezelf werken precies inhoudt en wat geestelijke gezondheid / vitaliteit is. Ook laat ik mij voor het eerst uit over de zin en onzin van persoonlijke groei, empowerment en spiritualiteit anno nu. Het verhaal achter het boek is interessant: Levende sierlijkheid is het product van een helingstraject met mijn vader, waarbij hij mij als 32-jarige officieel bij het stadhuis erkend heeft als zijn kind. Mijn vader geeft al jarenlang lessen Kabbala in diverse talen. Zijn lessen zijn voor mensen die er ver van af staan, best lastig te volgen. Vandaar dat ik de mooiste aspecten uit zijn lessen toegankelijk wil maken voor de wereld.

 

 

Dina-Perla
Levende Sierlijkheid
Basisprincipes voor persoonlijke groei, empowerment en spiritualiteit

isbn: 9789463383349
166 pagina’s - Paperback
Prijs: € 14,95

Om in de veranderlijke wereld een behoorlijk leven op te bouwen, staat spirituele ontwikkeling hoger op de prioriteitenlijst. Behoorlijk in de zin dat de mens actief leeft en weet wanneer zich aan de realiteit aan te passen en wanneer niet. Elk individu heeft immers een volmaakt beeld van de perfecte toestand, dat niet door wie of wat dan ook wordt opgelegd en als leidraad dient. Dit persoonlijke idee wordt de levenswegformulering genoemd. De mens wil geluk en welzijn handhaven en natuurlijk liever vergroten. Als doelmatige gids waarin de basisprincipes van de epistempiriologie aan bod komen, ondersteunt Levende sierlijkheid op het levenspad, zonder dat er enige overbelasting optreedt. 

In de epistempiriologie wordt de innerlijke mens aangesproken die, onafhankelijk van het doen en laten van anderen, het beste uit het leven kan halen. De kern van de epistempiriologie bestaat uit twee bronnen die samenkomen, namelijk epistemologie – van het Griekse woord episteme – kennis – en empiriologie – van het Griekse woord empiria. Beide zijn samengevlochten en theorie en praktijk zijn onscheidbaar. 

Dina-Perla is change agent voor persoonlijke groei, empowerment en spiritualiteit. Ze spreekt en schrijft over taboes en sierlijk leven.   

 

Dina-Perla (1985) is schrijfster van de autobiografie Exodus uit de vuurtoren, met de hoofttitel Schaduw achter en gezicht naar de zon. Ook is zij schrijfster van Levende sierlijkheid, een gids / methode in 30.000 woorden om aan jezelf te werken, met basisprincipes op het gebied van persoonlijke groei, empowerment en spiritualiteit. Daarnaast ondersteunt Dina-Perla mensen om tot bloei te komen. Dina-Perla spreekt en schrijft over taboes en sierlijk leven. Programma’s en materialen worden per bijeenkomst, onderwerp, doelgroep, richting en locatie bepaald. Tot slot is zij inzetbaar als presentator / moderator of interviewer bij on- en offline evenementen. Dina-Perla spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Frans (moedertaal).

 

Website: dinaperla.com