Data Science en Kunstmatige Intelligentie: hoe stimuleren we goede en verhinderen we gevaarlijke toepassingen?

Civis Mundi Digitaal #60

Bestsellerauteur Cathy O’Neil in gesprek met Nederlandse experts

 

Haarlem, 4 mei 2018 – De discussie polariseert: steeds meer mensen zijn voor of tegen Big Data en Kunstmatige Intelligentie. Maar hoe kun je nu zoveel mogelijk genieten van de voordelen en tegelijkertijd zo weinig mogelijk last hebben van de nadelen? Tijd voor discussie. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en de Big Data Alliance (BDA) organiseren voorafgaande aan de uitreiking van de Nederlandse Data Science Prijzen in de Aula van de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 12 juni een paneldiscussie.

 

De paneldiscussie zal ingeleid worden door Cathy O’Neil, auteur van de bestseller ‘Weapons of Math Destruction’. Naast O’Neil zal het panel bestaan uit Nico van Eijk (hoogleraar Informatierecht, UvA), Sander Klous (hoogleraar Big Data Ecosystems, UvA en verbonden aan KPMG), Maarten de Rijke (hoogleraar Information Retrieval, UvA) en Dick den Hertog (hoogleraar Operations Research, UvT). De discussie wordt geleid door Marc Salomon.

 

Bovendien reikt de organisatie drie Nederlandse Data Science Prijzen uit:

Startup - Anthony Fokker Prijs

Institutional - Hendrik Lorentz Prijs

Science - Gerrit van Dijk Prijs

 

Programma 12 juni en inschrijving

13:30 uur – Inloop 

14:00 uur – Opening door Karen Maex (rector van de UvA) en Marc Salomon (bestuurslid Big Data Alliance)

14:05 uur – Keynote door Cathy O’Neil

14:45 uur – Pauze

15:15 uur – Paneldiscussie met o.a. Cathy O’Neil, Nico van Eijk, Sander Klous, Dick den Hertog en Maarten de Rijke

16:00 uur – Prijsuitreiking Nederlandse Data Science Prijzen door Louise Gunning-Schepers

17:00 uur – Borrel

 

Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden via de aanmeldlink.

 

Locatie en parkeren

Aula - Oude Lutherse Kerk, Singel 411, 1012 WN Amsterdam. Voor parkeerlocaties zie: www.parkeren-amsterdam.com/spu

 

##

 

Over de initiatiefnemers

De Nederlandse Data Science Prijzen zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. De KHMW, het oudste geleerde genootschap van Nederland, is in 1752 opgericht om wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. De Big Data Alliance is een in 2015 opgericht samenwerkingsverband tussen bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen, met als doel het ontsluiten van kennis, delen van expertise en onderzoek en het stimuleren van innovatie op datagebied. Beide organisaties zijn initiatiefnemer van de Nederlandse Data Science Prijzen. Zij worden daarbij ondersteund door AIMMS, Lubbers De Jong, KPMG en ORTEC, allen bedrijven met een sterke technologische achtergrond.