Gedicht: De vergiftiging van de natuur

Civis Mundi Digitaal #61

door Piet Ransijn

https://paulaowens.com/gmos-pesticides-glyphosate 

Vergiftiging van de natuur                 2018 06 17

 

Het heiligste en machtigste dat de wereld ooit bezat*

is onder onze bijlen kaalgeslagen doodgebloed

Hoe hebben wij het in godsnaam voor elkaar gekregen

de aarde kaal te slaan en de horizon weg te vegen?

Wie gaf ons het recht om de aarde kaal te vreten?

 

Willen mensen goden worden en de aarde beheren

door de voedselvoorziening te controleren

een wereldwijde slavernij te gaan creëren

en te gaan bepalen wat wij consumeren?

 

Het zo rijk gevarieerde leven

wordt van bespoten akkers gedreven

Gif en monocultuur bedreigt de natuur

Landbouwgif is voor de boeren duur

Zij kunnen de kosten niet dragen

die de handelaren van hen vragen

 

Als de natuur wordt vergiftigd en vermoord

plegen steeds meer boeren zelfmoord

De beloofde oogsten vallen tegen

Mensen worden van hun land gedreven

om het aan de gewetenloze rijken te geven

 

            ************

 

De agrochemische reuzen

leven van bedrog en leugen

en verdienen grof en grif

aan verkoop van landbouwgif

 

Met bedrieglijke eufemistische termen

heet het middelen om gewas te beschermen

Het blijft vernietigend en dodelijk vergif

dat haast overal in onze voedingsbodem zit

 

Ook de mensheid wordt omzichtig

langzaam maar zeker vergiftigd

Chronisch zieke mensen zijn een winstobject

die de beurzen van Big Pharma spekt

           

            ************

 

Wij dienen ons massaal te weren

als leugens en misleiding ons regeren

Als onze leiders stromannen blijken

met heel veel noten op hun zang

die zich met hun functies verrijken

ten koste van het algemeen belang

 

Het is hoog tijd om ons te verplichten

onze burgerlijke taken te verrichten

en ons te keren tegen machtige klieken

die op grote schaal de wereld verzieken

door ons niet meer te laten bekoren

door de leugens die we horen

 

            ************

 

Er is een alternatief

Heb jezelf en anderen lief

Wees zorgvuldig met de natuur

Eet gewassen onbewerkt en puur

En houdt helder voor ogen

dat we worden bedrogen

 

Wij dienen leugens en het gif te weren

van het voedsel dat we consumeren

Als we weten wat we eten

kan vergif worden vermeden

 

Als we weer bewust gaan leven

kunnen wij vergiftiging weerstreven

Als we van onszelf bewust zijn

als een veld van puur bewustzijn

waarin wij leven bewegen en zijn

 

* Naar Nietzsche, ‘Der tolle Mensch’, over de dood van God uit Fröhliche Wissenschaft, aforisme 125

* Zie C F van de Horst, Dodelijke leugens en Marie-Monique Robin, De wereld van Monsanto

 

 

Roundup is de meest bekende onkruidverdelger van Monsanto