Algemeen-Nederlands Verbond - Nieuwsbrief 19 juni 2018

Civis Mundi Digitaal #61

Taal

Nederlandse regering onderschrijft ingetrokken grondwetsvoorstel taal

Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren beantwoordt op 18 mei 2018 in een brief aan de Tweede Kamer uitvoerig de vragen die naar aanleiding van de intrekking van het grondwetsvoorstel over de Nederlandse taal zijn gesteld. De minister wijst op de belangrijke rol van de Taalunie en dat de regering de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan dit verdrag, nog steeds onderschrijft. Ook het Fries en de taal in Caribisch Nederland komen aan bod.

Rijksoverheid

Onderwijs

Nederlandse onderwijsminister gaat niet hard ingrijpen tegen verengelsing

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft haar visie op de internationalisering in het onderwijs in een Kamerbrief onthuld. Daarbij gaat zij ook in op de positie van het Engels. Onze Taal vat haar boodschap samen en concludeert dat de minister geen aanleiding ziet om hard in te grijpen om de opmars van het Engels en buitenlandse studenten in het mbo en hoger onderwijs te stoppen.

Onze Taal

Onderwijs

Nuffic-directeur: "Onze internationale oriëntatie is onlosmakelijk verbonden met onze nationale identiteit"

In afwachting van de brief van de minister over internationalisering in het onderwijs werd Nuffic-directeur Freddy Weima ontvangen bij de vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om Nuffics visie op internationalisering toe te lichten. In een interview blikt hij hierop terug.

Nuffic

Onderwijs

Rechtszaak tegen verengelsing in het hoger onderwijs

Volgens Beter Onderwijs Nederland (BON) houden universiteiten zich niet aan de wet als zij hun opleidingen in het Engels aanbieden en zelfs Engels als voertaal instellen. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor de Nederlandse taalbeheersing van afgestudeerden. BON bracht de zaak voor de rechter, die op 6 juli a.s. een uitspraak doet.

BON

Taal

Vergadering Interparlementaire Commissie Nederlandse Taalunie 11 juni 2018

Na de besloten vergadering ging de camera aan en kunnen we terugzien hoe de vergadering van de Interparlementaire Commissie van de Taalunie op 11 juni 2018 het door de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen uitgebrachte rapport Talen voor Nederland, verkenning behandelde, met o.a. Pieter Muyskens, onder wiens voorzitterschap het rapport tot stand kwam. (doorschuiven tot bewegend beeld) 

Vlaams Parlement

Maatschappij

Voortgang actiepunten grensoverschrijdende samenwerking

Het Nederlandse kabinet wil meer samenwerking met de buurlanden. Dat moet zorgen voor meer economische groei en innovatiekracht in de grensregio’s. En ook een verbetering van sociale en fysieke leefbaarheid, zoals beter aansluitend openbaar vervoer. Op 20 april 2018 informeerde staatssecretaris Knops de Tweede Kamer per brief over de stand van zaken.

Rijksoverheid

Benelux

Zestig jaar Benelux: van Economische Unie tot Projectmatig Samenwerkingsverband

Bij de viering van vijftig jaar Benelux in 2008 bestond er nog enige onduidelijkheid over de toekomst. Daarom kwam er een nieuw verdrag met een ruimer mandaat, waarmee de Benelux Economische Unie werd omgevormd tot de Benelux Unie met vierjarige werkprogramma’s om de ambities waar te maken. Tien jaar later maken Jan Wouters en Maarten Vidal een analyse, waarbij zij ook de Nederlands-Vlaamse samenwerking betrekken.

Montesquieu Instituut

Maatschappij

Atoomwaakhond België wil in toekomst ’ruis op lijn’ met Nederland voorkomen

Een lek in de kerncentrale van Doel, vlak bij de Nederlandse grens, werd pas dagen later bekendgemaakt. Nederland wil eerder geïnformeerd worden. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle gaat kijken of de communicatie met de buren beter kan.

NU

Maatschappij

Laatste oogsten op Hedwigepolder

Mais, aardappelen, uien. Het zijn de gewassen die decennialang het beeld bepaalden van de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder. Dit najaar gaan de achttien boeren voor de laatste keer oogsten, waarna in oktober de eerste schop in de grond gaat. De Hedwigepolder zal samen met het Verdronken Land van Saeftinghe en een deel van de Prosperpolder worden omgevormd tot een aaneengesloten natuurgebied van 500 hectare. Zo ontstaat het grootste getijdegebied van West-Europa.

NOS

Economie

België is een kansrijk land voor Nederlandse ondernemers

Voor veel Nederlandse ondernemers is het aantrekkelijk om uit te breiden naar België: dichtbij en in een flink deel van het land wordt dezelfde taal gesproken als in Nederland. Maar volgens Thomas van Vliet van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zijn Nederlanders zich niet zo bewust van de verschillen tussen beide landen. De coach geeft enkele tips.

NU

Mobiliteit

Stoptrein Roosendaal-Antwerpen vernieuwd

Om het reizigerscomfort te verhogen, heeft de NMBS de trein gemoderniseerd die rijdt van Puurs via Antwerpen naar Roosendaal. Maar ... Nederland moet nog toestemming geven en dat proces loopt vertraging op. Tot eind augustus rijdt daarom tussen Roosendaal en Essen nog steeds de oude stoptrein. 

NMBS

Taal

Taalunie zoekt stageplekken voor studenten zomercursus

Wederom zullen dit jaar ongeveer 120 buitenlandse studenten neerlandistiek bij elkaar komen in Gent voor de Taalunie Zomercursus Nederlands - taal, cultuur en beroep. Er wordt nog gezocht naar organisaties en bedrijven in Nederland en Vlaanderen die op 7 en 8 augustus twee tot vijf studenten willen ontvangen, die tijdens het bezoek een kleine opdracht uitvoeren. 

Taalunie

Prijzen

Vlaams-Nederlandse Scriptieprijs Leesbevordering

De Scriptieprijs Leesbevordering is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lezen (Nederland) en Iedereen Leest (Vlaanderen). De tweejaarlijkse prijs bekroont de beste afstudeerscriptie op het gebied van leesbevordering. Inzenden kan tot 30 september 2018.

Stichting Lezen

Taal

Verdwijnt de dt-regel?

Schrijfster Kristien Hemmerechts denkt op basis van ervaringen met haar studenten dat de dt-regel over tien of twintig jaar zal verdwijnen. Dat zei ze in het televisieprogramma De zevende dag. VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen.

VRT

Taal

Nieuw: schrijfhulp op internet

Er is een nieuwe website gelanceerd waarmee je tekst kunt controleren op fouten. Het is heel eenvoudig: de tekst overbrengen in de website en door de checks halen. De online schrijfhulp is mede ontwikkeld door de VRT-taaladviesdienst en dat verklaart wellicht waarom de VRT-taaladviseur niet bang is dat de dt-regel zal verdwijnen. Want ook daar kijkt de schrijfhulp naar: "een beperkte set eenvoudige dt-fouten (voltooid deelwoorden en combinaties met ik, jij, je, hij, zij en het: *Hij beantwoord de brief.). De checker herkent zeker niet alle dt-fouten. Blijf dus zelf alert."

Schrijfassistent

Theater

Veel Vlaams op het Nederlands Theater Festival

De jury van Het Nederlands Theater Festival heeft elf producties geselecteerd als beste en belangwekkendste van het afgelopen seizoen met daarin een relatief groot Vlaams aandeel.

De Volkskrant

Tentoonstelling

Openbare restauratie Vlaamse meester in Den Haag

Het Mauritshuis in Den Haag laat De bewening van Christus van Rogier van der Weyden restaureren. Bezoekers kunnen tot 9 september a.s. hiervan getuige zijn. De presentatie wordt aangevuld met een bijzondere bruikleen: De Bewening voor het graf (1460-1464) door Van der Weyden. Dit schilderij uit de collectie van de Galleria degli Uffizi in Florence wordt voor het eerst in Nederland tentoongesteld.

Mauritshuis

Tentoonstelling

Solotentoonstelling Anton Corbijn op fotofestival Antwerpen

De Nederlandse fotograaf Anton Corbijn komt voor het eerst in meer dan tien jaar opnieuw met een solotentoonstelling naar België in het kader van een nieuw fotofestival in Antwerpen. De eerste editie van AntwerpPhoto stelt meteen vier exposities voor.

VRT

Tentoonstelling

Tentoonstelling van Nederlandse ontwerper Maarten Baas in Gent

Hide & Seek is de eerste grote solotentoonstelling van de Nederlandse ontwerper Maarten Baas. Na Groningen is nu Gent aan de beurt. De tentoonstelling is tot 30 september a.s. te zien in het Design Museum.

Design Museum Gent

Media

Jan Jaap van der Wal presentator Vlaams televisieprogramma

Vanaf september is de Nederlandse comedian Jan Jaap van der Wal de nieuwe presentator van het programma De ideale wereld op Canvas. Hij volgt Otto-Jan Ham op.

VRT

Komende activiteiten


Zaterdag 23 juni 2018

Algemene Vergadering met voorbereidende ledenvergaderingen en cultureel programma.

Sint-Niklaas

Woensdag 27 juni 2018

Excursie naar kasteel en tuinen van Hex.

Heks (Heers)

Zondag 1 juli 2018

Bekendmaking winnaar ANV Debutantenprijs met prijsuitreiking als onderdeel van de Dordtse Boekenmarkt.

Dordrecht