Commentaar op rechtszaak

Civis Mundi Digitaal #62

De grotendeels Engelstalige universiteiten van Twente en Maastricht zijn extreme voorbeelden van een ontwikkeling die zich in het hele hoger onderwijs voltrekt. Landelijk zijn meer dan 70% van de masters exclusief Engelstalig, en bijna 25% van de bacheloropleidingen. De inkt van de aanhangigmaking door BON van het kortgeding tegen Engels op de universiteiten was nog niet droog, of kabinet Rutte III kwam al met de aankondiging dat de wettelijke mogelijkheden om les te geven in het hoger onderwijs zullen worden verruimd. De aankondiging was opgesteld door de minister van OCW, de D66-politica mevrouw Van Engelshoven. Zij denkt door de wet aan te passen de internationalisering van het universitair en hoger onderwijs beter te kunnen reguleren. Door het verhogen van het collegegeld en de kosten voor buitenlandse studenten op te voeren, denkt ze dit financieel te kunnen bolwerken. Zij beoogt hiermee de diversiteit in de collegebanken te bevorderen.

Op de Technische Universiteit van Eindhoven mag vanaf 1 september 2020 zelfs geen Nederlands meer worden gesproken of geschreven: de uitvaardiging van een algeheel verbod op het gebruik van de eigen landstaal. Als reden wordt gegeven dat veel buitenlandse studenten en docenten die de universiteit bevolken zich buitengesloten zouden kunnen voelen, wanneer ze merken dat er door universiteitsgenoten van de Nederlandse taal gebruikgemaakt wordt.