Hoe overleven na seksueel misbruik?

Civis Mundi Digitaal #62

Aankondiging van: Ann Van Ingelghem, Van verkracht naar veerkracht. Uitgeverij Gompel en Svacina. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch, 2018.

Hoe kunnen getroffenen van vroegkinderlijke traumatisering hun beschadigende ervaringen te boven komen? Welke rol speelt psychotherapeutische hulpverlening in het herstel? Hoe kunnen de omgeving en de maatschappij een rol spelen in het proces van heling?

 

 

‘Van verkracht naar veerkracht’ is geschreven voor zowel hulpverleners als slachtoffers van vroegkinderlijke traumatisering. Aan de hand van persoonlijke ervaringen, maar ook vanuit de eigen praktijk en met begrijpelijke theoretische duiding wordt verteld welke impact seksueel, psychisch en/of fysiek geweld in de kindertijd kan hebben.

 

Het boek toont duidelijk aan dat het niet vanzelfsprekend is om de juiste hulpverleners te vinden. Het toont eveneens aan dat hulpverleners voor getroffenen van vroegkinderlijke traumatisering over een brede waaier van technieken moeten beschikken om de getroffene te begeleiden in de verwerking van de traumatische restletsels. Hierdoor wordt de hoop op heling en herstel uiteindelijk ook voor de getroffene een realistisch doel.

 

 ’Ann Van Ingelghem biedt ons een inzicht in de intrapsychische dynamiek van de trauma-overlevende aan de hand van autobiografische beschrijvingen en stukken dagboek, waarin duidelijk zichtbaar is hoe doortastend de worsteling met dissociatieve delen in werkelijkheid is.’(dr. Erik de Soir)

 

’Ik heb het boek met stijgende/groeiende bewondering gelezen. Vanuit het dubbelperspectief van overlevende van gehechtheidstrauma, psychische, fysieke en seksuele mishandeling en psychotherapeut heeft zij op moedige, heldere en ingetogen wijze beschreven hoe het is om op een dergelijke manier als kind getraumatiseerd te zijn, wat de gevolgen daarvan op langere termijn zijn, hoe moeilijk de weg is naar goede hulpverlening, en wat een goede hulpverlening, niet alleen in psychotherapie maar ook door de huisarts, gynaecoloog en tandarts, behelst.’(prof. dr. Onno van der Hart, Universiteit Utrecht)

 

Ann Van Ingelghem is bachelor in de Gezinswetenschappen, psychotherapeute en hypnosedeskundige. Ze specialiseerde zich in de verwerking van chronische en complexe traumatiserende ervaringen en dissociatieve stoornissen. Ze is zelfstandig gevestigd therapeute en is aan de slag als vrijwillig psychotherapeute bij Dokters van de Wereld en TEJO (Therapie voor Jongeren) in Turnhout.