150 Megabedrijven zijn de baas. Zij hebben het voor het zeggen.

Civis Mundi Digitaal #62

Aankondiging van: Martin Hinoul, De economische toekomst. Hoe 150 megabedrijven de mainstream bepalen. Uitgeverij Gompel en Svacina. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch, 2018.

Google, Apple, Facebook, Amazon, samen met een 150 andere megabedrijven, bepalen het reilen en zeilen van de hele wereld. Ze hebben een uitstekende kennis, stevige omzetten, bijzondere winsten en grote marktkapitalisaties. Ze stellen zeer vele mensen te werk over de hele wereld en worden geleid door uitmuntende managers.

 

De belangrijkste grondstof voor de toekomstige economie is kennis, die alleen maar exponentieel zal blijven toenemen. Deze kennis wordt opgebouwd in topinstellingen in kenniseconomieregio’s, zoals Silicon Valley, Boston-regio, UK-Cambridge-regio. De mainstreambedrijven zitten nu nog vooral in de Verenigde Staten en gedeeltelijk in Europa. Maar Aziatische landen als China en Zuid-Korea zullen steeds meer een eigen plaats opeisen. En Poetin zal zich ongetwijfeld ook niet onbetuigd laten. Maar welke fratsen zal Trump daarentegen nog uithalen?

 

In zijn boek De economische toekomst. Hoe 150 megabedrijven de mainstream bepalen brengt de auteur haarscherp de hele ontwikkeling in beeld, zowel vanuit de mainstreambedrijven als vanuit de talrijke satellietbedrijfjes (sic) daarrond. Hij laat zien hoe kennis bij elkaar wordt gebracht en zich verder uitbreidt, hoe het allemaal groeide en nog groeit. Hoe ongenaakbaar deze bedrijven zijn, maar hoe ze toch ook bedreigd zouden kunnen worden door concurrentie.

 

En waar blijven landen als België en Nederland in dit snellopende verhaal? Een van de belangrijkste kennisregio’s in Europa zou de as Eindhoven-Leuven-Aken kunnen zijn. Maar gaan de betrokken landen de uitdaging wel aan?

 

Martin Hinoul behaalde eerst een doctoraat in de fysica en studeerde daarna bedrijfskunde aan de KU Leuven. Hij werkte bij Bell Telephone, o.a. bij de uitbouw van het bedrijf in China. Hij was ook als technologisch attaché verbonden aan het Belgisch Consulaat-Generaal in Los Angeles en aan de Belgische ambassade in Washington D.C. Daarna werd hij business development manager bij de KU Leuven Research & Development. Nu is hij adviseur voor overheden en bedrijven. Hij houdt ook vele internationale lezingen aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen.