Oproep WOinActie: kom demonstreren in Den Haag!

Civis Mundi Digitaal #73

Een boodschap van WOinActie op de Erasmus Universiteit: omdat de minister onze eisen tot het schrappen van de bezuinigingen op universiteiten niet heeft ingewilligd, gaan we op vrijdag 14 december demonstreren om 13:00. De demonstratie start vanaf de Koekamp in Den Haag. Inmiddels steunen steeds meer CvB’s van universiteiten onze acties.

 

Sluit je ook aan, draag een rood vierkantje, kom naar Den Haag, en laat je horen voor de belangen van universitair onderwijs en onderzoek! Houd de blog van WOinActie en Facebook in de gaten voor meer aankondigingen!

 

EUROPA

De vakbondsafgevaardigden in EUROPA staan vierkant achter de doelen van WOinActie. Wij zijn het erover eens dat universiteiten en hun personeel het steeds moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen in onderwijs en onderzoek. De afnemende financiering per student moet NU stoppen. Sterker nog, deze trend moet worden omgekeerd om zo ons allemaal in staat te stellen op een gezonde manier een goed werk te doen. Daarom dringen we er bij onze collega’s op aan om op vrijdag 14 december deel te nemen aan de actie van WOinActie.

 

College van Bestuur

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit steunt de demonstratie van WOactie op 14 december in Den Haag. Zoals eerder gesteld zijn de knelpunten groot en urgent. Universiteiten worden geconfronteerd met nieuwe bezuinigingen (‘doelmatigheidskorting’, ’lumpsumkorting’) en dalende financiering per student. Dat tast de kwaliteit van het onderwijs aan en zorgt voor hoge werkdruk onder medewerkers. Er is meer geld nodig om de huidige hoge kwaliteit van onderwijs te bewaken.

 

Het College van Bestuur steunt daarom de oproep van WOinactie en geeft medewerkers en studenten de gelegenheid om de demonstratie bij te wonen.

 

Vragen? Alessandra Arcuri (Erasmus School of Law), arcuri@law.eur.nl of Roel Pieterman (EUROPA), europa@eur.nl