Een nieuwe winter, een nieuwe Aristoteles

Civis Mundi Digitaal #73

Aankondiging van: Aristoteles, Over drogredenen. Vertaald door: Pieter Sjoerd Hasper & Erik Krabbe. Historische Uitgeverij, 2018.

Deze maand is een nieuw deel verschenen in de prachtreeks Aristoteles-in-Nederlandse-vertaling : "Over drogredenen", in de gerijpte maar toch frisheldere vertaling van Pieter Sjoerd Hasper & Erik Krabbe.

 

Als de machtigste politicus van het westelijk halfrond zonder veel schaamte ondeugdelijk redeneert, niet kloppende beweringen weggeeft, halve en nog minder dan halve waarheden debiteert, ronduit liegt en soms bedriegt, dan hebben we met Aristoteles "Over drogredenen" een messcherpe analyse in de hand, waarmee deze en elke drogredenaar gefileerd kan worden. In "Over drogredenen" leert Aristoteles ons niet alleen allerlei genres bedrieglijke redeneringen te onderscheiden, te doorzien of te weerleggen, hij biedt ons van de weeromstuit ook een handleiding hoe zuiver te redeneren.

 

Soms heb je aan je gezond verstand genoeg om een redenering te weerleggen. Maar voor de vele gevallen waarbij redeneringen worden gebruikt ‘die wel sluitend of weerleggend lijken, maar dat niet zijn’, is Aristoteles’ traktaat over drogredenen een wetsteen voor de geest. Zoals Aristoteles’ "Retorica" ons de kunst van het overtuigen leert, zo leert "Over drogredenen" ons de malicieuze redeneringen van onze tegenstanders in het debat te doorzien, te weerleggen of met de kracht van de juiste woorden te bestrijden. Wapen u tegen de drogredenaars, lees Aristoteles.