De metafysica van de fysica

Civis Mundi Digitaal #73

Felix & Sofie
Dinsdag 18 december 2018
Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86
20.00 - 22.00

Kaarten verkrijgbaar aan de deur: 6 euro (5 euro voor studenten en stadspas). Pinnen is mogelijk!
De deuren openen om 19:30

Zet dit programma in je electronische agenda (.ics)

De metafysica van de fysica

Wiens verstand verdwaalt er niet in het zwarte gat van de moderne fysica? Terwijl het voor de gewone sterveling al nauwelijks te bevatten is hoe Einstein tijd en ruimte met elkaar verknoopte, denderen de huidige natuurkundigen door met wilde theorieën over donkere materie, supersnaren, quarks, opgerolde dimensies en multiversa. Verward blijven we achter in onze eigen universum. Of we halen onze schouders erover op, want het gaat niet over ons tenslotte.

Niets is minder waar. GPS systemen zouden niet werken zonder toepassing van de speciale relativiteitstheorie, je smartphone is een doosje vol toegepaste kwantummechanica. Het internet, zonnecellen, MRI-scanners, ga maar door. Onze leefomgeving zit vol met exotische natuurkunde. Uiteindelijk zijn wijzelf een en al natuurkunde. De natuurkunde beschrijft onze werkelijkheid of op zijn minst een groot deel daarvan, met haast niet te begrijpen, exotische theorieën die ver van onze ervaring staan.

Als dat zo is, is de natuurkunde dan zelf metafysica geworden? Ze beschrijft toch immers wat het wezen van de werkelijkheid is, los van onze zintuiglijke waarnemingen? Precies waar de metafysica zich mee bezigt houdt. Daarmee zijn we midden in de filosofie beland. De meeste natuurkundigen zouden overigens gruwen van deze stelling. Ze beweren vaak juist vrij van metafysica te zijn. Hun theorieën zijn immers gestoeld op een stevig empirisch of mathematisch fundament.

Felix & Sofie wil weten hoe het zit. Wat is er precies metafysisch aan fysica? Hoogste tijd voor een ontmoeting tussen filosofie en natuurkunde.

Over de sprekers
Prof. dr. F.A. Muller houdt zich bezig met de grondslagen van de filosofie van de natuurkunde in het bijzonder en van de wiskunde en natuurwetenschappen in het algemeen, met metafysische aspecten als aandachtspunten. Muller is hoogleraar aan de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en ook verbonden aan de Universiteit Utrecht als permanent gastonderzoeker, bij het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen. Hij publiceerde recent over de filosofie van ruimte en tijd, structuralisme, waarneembaarheid en over de onderscheidbaarheid van elementaire deeltjes. Zijn huidige onderzoek is getiteld The structure of reality and the reality of structure.

Prof. dr. Lieve Decock houdt zich bezig met filosofische conceptuele analyse, formele methoden en het gebruik van empirische data. Hij verdiept zich in de ontologie van Quine en gelooft dat filosofie doorloopt in de wetenschap. Decock is professor in de logica en filosofie van de cognitieve wetenschappen en geeft les op de Vrije Universiteit Amsterdam in logica, wetenschapsfilosofie, de filosofie van artificiële intelligentie en de filosofie van de mathematica. Hij heeft gepubliceerd in grote filosofische vakbladen zoals; Mind, Noûs, Philosophy and Phenomenological Research, and Philosophical Studies, en verschillende interdisciplinaire bladen.

Programma en moderatie: Kamiel Feiertag en Ernst Meijer

 

NIEUWSBRIEF
Op de hoogte blijven van onze programma’s? Wij versturen maandelijks een digitale nieuwsbrief, waarvoor u zich kunt opgeven via de website:
 http://www.felix-en-sofie.nl/mailinglist


OVER FELIX & SOFIE
Felix & Sofie is een initiatief van de Stichting An Sich en wordt georganiseerd door een onafhankelijke, vrijwillige redactie. Met de inkomsten van de kaartverkoop financieren wij zaalhuur en administratieve kosten, maar we kunnen alle financiële ondersteuning gebruiken! Donateur worden? Stort je bijdrage op NL13 INGB 0004167391 t.n.v. Stichting An Sich in Amsterdam