Humanisering versus Islamisering

Civis Mundi Digitaal #80

door Cor Schavemaker

Paul Cliteur (1955, rechtsgeleerde, filosoof, voormalig voorzitter van het Humanistisch Verbond) ergert zich bij het lezen van het boek van de humanistisch-liberale intellectueel Sid Lukkassen, getiteld Kerkgangers en Zuilenbouwers. De Nieuwe Zuil, aan de in dat boek opgevoerde gelovige katholiek Robert Lemm. Deze ziet liever dat Europa zich tot islam bekeert dan dat Europa blijft voortbestaan als een seculiere of humanistische mogendheid. Lemm: “Toch zit ik niet met de islamisering. Wij zijn opgebruikt – nu komt de islam en die is vitaal. Zo ging het eerder in Byzantium en nu gaat het zo in West-Europa. Mijn kleinkinderen gaan straks naar de moskee”. Daartegenover bepleit Lukkassen – en met hem Cliteur – “een wedergeboorte, een renaissance van Europa”. (Zie:  Civis Mundi Digitaal #79, Maart 2019 (I).)

In de lijn van het hedendaagse humanisme, waarbij redelijkheid, eerbied en moed elementen zijn, moeten in onze tijd leerlingen in de met gemeenschapsgelden gefinancierde onderwijsinstellingen – vanaf de basisschool tot en met de universiteit – wijsgerig gevormd worden. Zij moeten een verantwoorde wereld-, levens- en mensbeschouwing ontwikkelen, met erkenning van de grenzen van onze kennis.