Voorjaarsgedichten

Civis Mundi Digitaal #80

door Piet Ransijn

greetjehornstra.wordpress.com/2016/03/04/de-lente-komt

 

De lente komt                        2019 02 25

 

De lente waart weer rond

Ik voel het in mijn leden

Zij laat ons nu al weten

dat zij weer in aantocht is

 

De nachten zijn nog fris

Dagen lengen zich met zon

alsof de lente al begon

en in het land gekomen is

 

De lucht is zwanger

van een lente-energie

die ik voel in een verlangen

dat ik ook bij anderen zie

 

In mijn eigen lijf en leden

voel ik ook de lente leven

die zich in beloften uit

aan een teerbeminde bruid

 

Zij belooft mij een nieuw leven

als ik mij kan overgeven

aan de liefdesenergie

die ik ook in heesters zie

 

Ik zie ze nieuwe knoppen krijgen

In hun ranken en hun twijgen

zie ik hoe de lente-energie ontwaakt

die hen weldra welig groeien laat

 

en ook onze harten teder raakt

als daarin iets zingen gaat

Het krijgt gestalte in een liefdeslied

en weer nieuwe liefde in het verschiet

 

Ik hoor het bij de vogels in de bomen

die weer uit hun schuilplaats komen

Ik zie het bij de eerste bloemen

in de perken in plantsoenen

 

En ik zing mijn eigen melodie

Voel mijn eigen liefdesenergie

Laat haar welig in mij leven

en mijn dag gestalte geven

 

https://zoom.nl/foto/full/landschap/lentelicht.1847795.html?object=user&object_id=22953

 

Lentelicht                 2019 02 08

 

Zoals water door de handen glijdt

verglijdt ook onze levenstijd

Maar de liefde tot het leven

is een leven lang gebleven

 

De kans op romantiek

komt minder in het verschiet

De prille lente voelt nog koel

De lucht is weinig zwoel

 

We wachten op het lentelicht

waarop de harten zijn gericht

Veel dieren vinden nu elkaar

weer als een liefdespaar

en maken het hof naar elkaar

 

Ook al is het nog te koud

De zon schijnt nog wat flauw

We wachten op het lentelicht

waarop de harten zijn gericht

 

http://leukinformatief.blogspot.com/2015/02

 

De lente zie ik komen           2019 03 15

 

De lente zie ik komen

Ik zie het aan de bomen

Ik voel het in mijn dromen

en word mij soms bewust

van een soort van onrust

in mijn lijf en in mijn leden

Het is soms niet te stuiten

en ik moet naar buiten

 

Ik omarm de lente

als een vurige aanbidder

die haar wil beminnen

en zich in haar charme

wil verliezen en verwarmen

 

Ik buig mij voor de lente

en ik richt mij op haar licht

Voel de zon in mijn gezicht

Voel de warmte in mijn leden

in een wemeling van leven

 

Er komt een nieuwe tijd aan

Nieuwe wegen breken baan

naar een voller rijker leven

dat verborgen is gebleven

in de stille winterperiode

 

Knoppen gaan al open

Bloemen gaan ontluiken

Frisse zachte lentegeuren

laten zich al alom ruiken

 

En in lichte lentekleuren

kondigt zich de lente aan

in een rijk en vol bestaan

dat ik wil omarmen

in haar pure charme

waar ik in mag delen

 

Ik mag mij laten strelen

door het prille lentelicht

en het straalt in mijn gezicht

Ik ben de lente dankbaar

Heb mijn hart aan haar verloren

want ik ben in haar geboren

en ik ben een kind van haar

 

https://vroegevogels.bnnvara.nl/community/fotos/landschappen/zaterdagmorgen-25-november/301007

 

De sluiers van de morgen    2019 02 14

 

In stilte nog geborgen

openden zich zonder zorgen

de sluiers van de morgen

in de prille ochtendzon

toen de nieuwe dag begon

 

De grauwe grijze morgen

die in sluiers was verborgen

van misplaatste zorgen

ligt in een voorbij verleden

 

Het is nog niet geheel vergeten

maar de zon laat ons nu weten

dat de vreugde van het heden

al het leed dat is geleden

achterlaat in het verleden

 

www.wilkovisscher.nl/portfolio/ochtendgloren

 

Bloemen in de vroege morgen                    2019 02 05

 

Pril als de morgen

nog in zichzelf geborgen

komt de nieuwe dageraad

van de dag die komen gaat

 

Als een belofte die besmuikt

in het morgenlicht ontluikt

en een duister leven achterlaat

voor de dag die komen gaat

zijn de bloemen in de morgenzon

ontloken toen de dag begon

 

Ieder mens heeft als de nieuwe morgen

een belofte in zichzelf verborgen

Ook in ons gezamenlijke streven

blijft de missie van ons eigen leven

 

Zoals bloemen samen opengaan

maar op eigen stengels staan

samen veelbelovend groeien

en op eigen wijze openbloeien

 

Elke bloem heeft eigen geuren

eigen vormen, eigen kleuren

Zo vullen mensen elkaar aan

in hun bloemrijke bestaan

 

Zoals bloemen in de vroege morgen

in zichzelf nog zijn geborgen

gaan zij open in de morgenzon

als er weer een nieuwe dag begon

 

Foto Copyright Annet Wagener, Sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190319/de-lente-komt-er-nu-echt-aan

 

Fascinatie                              2019 01 23              

 

Mijn wereld was ooit vol betovering

Een fascinatie die nooit overging

De wereld was vol zin en doel

Een wonderlijk verliefd gevoel

Ik deelde het soms met een kind

dat ook de wereld nog een wonder vindt

 

Foto Copyright Annet Wagener, Sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190319/de-lente-komt-er-nu-echt-aan

 

Een sprankje zonneschijn               2019 01 26              

 

Achter de wolken vandaan

kijkt de zon mij stralend aan

Een vermoeiende mist

wordt even weggewist

 

Zonnestralen maken mij blij

Maar het is weer snel voorbij

De zon houdt op met schijnen

door achter wolken te verdwijnen

 

en verdwijnt met al zijn pracht

weer al te spoedig in de nacht

In diepe duisternis geborgen

tot de volgende morgen

 

De zon gaat zo zijn eigen gang

schijnt meestal niet heel lang

en houdt zich vaak verborgen

tot pas later in de morgen

Een sprankje zonneschijn

voelt best wel fijn

 

Renee Fleming als Rusalka in de opera van Dvorak www.pbs.org/wnet/gperf/gp-at-the-met-rusalka-about-the-performance/2162

 

Een elfje in het maanlicht                2019 03 01

 

Toen door de avondschemering

het milde maanlicht daagde              

in een zachte koesterende gloed

en weer warmte bracht in mijn gemoed

 

was het of een arm zich over mij ontfermde

en al hetgeen mij eerste beklemde

langzaam in mijn ziel vervaagde

in de nachtelijke schemering

 

Toen ik opkeek en een elfje

trof dat mij leek te willen helpen

en haar vleugels langs mij streek

toen ik haar in de ogen keek

 

Ik voelde in mijn hart weer warmte

vertederd door een zachte charme

Zij wees mij naar de volle maan

die wij aan de hemel zagen staan

 

De warme koesterende gloed

verwarmde mijn gemoed

en vulde mij met mededogen

Toen ik mijn ogen van de maan

weer terug naar haar liet gaan

bleek zij ongemerkt gevlogen

 

In lucide dromen

is zij teruggekomen

heeft zij mij betoverd

en mijn hart veroverd

 

http://www.achterhoekeengedicht.nl/Logs2015/Mei2015.htm

 

De volle maan                       2018 11 24 

 

Het licht van de volle maan

schijnt door mijn open raam

Het lichte volle maanlicht

geeft een prachtig vergezicht

 

Wanneer het maanlicht

door het raam glijdt

denk ik aan de tijd

dat wij nog samen liepen

 

Samen waren in de volle maan

om daarna naar bed te gaan

en dan tot het vroege krieken

van de morgen samen sliepen

 

Het volle maanlicht

scheen op haar gezicht

In het vaak beproefde leven

is het mooi en lief gebleven

 

http://atelierrene.nl/mijn-album/werken-van-nu

 

Vreugdevolle momenten      2019 02 11

 

Soms komt er iets naar boven

uit de diepte

dat mij weer doet geloven

in de liefde

 

Gedachtenflarden

die mij eerst verwarden

lossen op in tederheid

in een glimp van eeuwigheid

 

Meestal maar van korte duur

want de tijden zijn nog guur

Het weer doet zelden wat ik wil

en de wind is nog heel kil

 

Mensen zijn soms heel benepen

en ik voel mij veelal niet begrepen

omdat ik dan iets anders vind

als een ongezeglijk kind

 

Toch waren er momenten

dat ik vreugde kende

in een zuiver en verheven

zo intens beleven

 

dat ik in de hemelse regionen

meende te zijn aangekomen

waar de mooiste dromen

leken te zijn uitgekomen

 

Maar het weer is nog heel kil

Het contrast is nog heel schril

Hier op deze droeve aarde

gelden meestal andere waarden

dan de vreugde die ik even

hemels mocht beleven

 

De Veluwse Bron te Emst

 

Meebeleven                    2019 02 26 Emst DeVeluwse Bron

 

Om mij heen bewegen

mensen op hun wegen

naar geluk gedreven

dat hen soms ook is gegeven

 

Soms kom ik mensen tegen

die dat met mij meebeleven

in een onbegrensde rust

van hun grond bewust

 

Maar niet alle mensen

gaan voorbij hun grenzen

Soms zijn ze verhard

in hun ik verstard

 

Het zal geleidelijk verzachten

door de ongeziene krachten

die zich met ons meebewegen

als een aangenaam gegeven

 

In een veld van onbegrensde rust

van hun eigen grond bewust

is ook een verstild geluk gegeven

aan degenen die dit meebeleven

 

Silence by Johannes Weyers, on Flickr; www.flickr.com/photos/123652679@N04/page2; www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=131167020

 

Stil aanwezig zijn                  2019 03 08

 

Als je buiten de perken treedt

van je ingekerfde groeven

en je weer geborgen weet

in een stil aanwezig zijn

 

daar in stilte kunt vertoeven

dan daagt een nieuwe morgen

waarin je in een nieuw bewustzijn

in een stille eenvoud bent geborgen

 

Er zijn geen opponenten meer

Er is geen ongewild verweer

Alle krachten schikken zich

verbonden in een teder licht

 

Alsof een onbekende god

ons weer een teken gaf

herrijst vanuit zijn graf

en alles weer licht wordt

 

In een stil aanwezig zijn

daagt een nieuw bewustzijn

waarin alles licht wordt

in het licht van God

 

Zijn wij niet een onderdeel

verbonden in een eindeloos geheel

dat in ons zich weer bewust wordt

en gekend wordt als de onbekende god?