Beter Onderwijs Nederland: Meer dan 180 hoogleraren, schrijvers en andere prominenten luiden de noodklok over het Nederlands in het hoger onderwijs

Civis Mundi Digitaal #84

 

Concept-wetsvoorstel minister Van Engelshoven ontoereikend


Een indrukwekkend gezelschap van zo’n honderdtachtig personen uit de wereld van de wetenschap, het maatschappelijk leven en de culturele sector – hoogleraren, schrijvers, journalisten, oud-politici, uitgevers en acteurs – heeft in een open brief aan de leden van de Tweede Kamer zijn grote zorg uitgesproken over het verdwijnen van de Nederlandse taal uit het hoger onderwijs en gewezen op de schadelijke gevolgen daarvan voor het onderwijs en voor het culturele en maatschappelijke leven als geheel. (Vorige week vrijdag verscheen deze oproep in bekorte versie verschenen in de Volkskrant – klik om te lezen.)  De opstellers van de brief – emeritus hoogleraar taalpsychologie Annette de Groot, emeritus hoogleraar recht Erik Jurgens en BON-voorzitter en filosoof Ad Verbrugge – hopen aan Kamerleden duidelijk te maken hoe wijdverspreid momenteel het ongenoegen is over het huidige taalbeleid van de universiteiten en veel hogescholen. Nooit eerder heeft zo’n diverse groep – van Beatrice de Graaf en Abdelkader Benali tot Geert Mak en Ramsey Nasr – gezamenlijk haar stem laten horen om de toekomst van het Nederlands binnen het hoger onderwijs zeker te stellen. De volledige tekst van de oproep – die u mede kunt ondertekenen – vindt u op onze website.
 
Afgelopen december bleek uit een onderzoeksrapport van de Onderwijsinspectie dat universiteiten en hogescholen, zoals reeds vermoed, inderdaad massaal de wet overtreden, door zonder aangetoonde noodzaak vele opleidingen volledig te verengelsen, ten koste van het Nederlands.
 
Hoewel minister Van Engelshoven bezig is met een herformulering van de wet die een scherper toezicht op het taalbeleid van universiteiten en hogescholen mogelijk maakt, vrezen de ondertekenaars van de brief dat de nieuwe wet nog steeds te veel ruimte zal openlaten voor verdere aantasting van de positie van het Nederlands. Zij roepen daarom de Kamerleden op om de nieuwe wetgeving dusdanig aan te scherpen dat de taalvaardigheid Nederlands van studenten gegarandeerd op een academisch niveau wordt gebracht, zodat zij na hun studie in staat zijn op een heldere manier in het Nederlands over hun vakgebied te communiceren en zodat hun academisch burgerschap tot bloei kan komen. 
 
U kunt de volledige tekst van de oproep lezen op de site van Beter Onderwijs Nederland. (Ook in pdf-versie.)
Deze mede door BON georganiseerde actie kreeg veel aandacht in de media. Hierbij een selectie: