Corruption Watch South Africa

Civis Mundi Digitaal #84

door Michel van Hulten

Op het internet te vinden: het Jaarverslag 2018 van Corruption Watch, de NGO in Zuid-Afrika die aldaar corruptie bestrijdt. In totaal 64 pagina’s. Op de laatste pagina getuigenis van belangrijke taken die vervuld worden met de eigen ‘hotline’ en met ‘Report Corruption online’. https://www.corruptionwatch.org.za
Zie voor het Annual Report 2018, Upholding democracy, THE ONGOING FIGHT FOR HUMAN RIGHTS, website:

https://www.corruptionwatch.org.za/wp-content/uploads/2019/04/CW-Annual-Report-2018-Upholding-Democracy-Single-Pages-Agent-Orange-Design-10042019.pdf?utm_source=Corruption+Watch+Newsletters&utm_campaign=4a1b958671-Corruption_Watch_Newsletter_06_2017_10_312017_COPY&utm_medium=email&utm_term=0_d905d9809d-4a1b958671-133399153

 

Een wel zeer beperkte greep uit de inhoud ter aanmoediging om er ook in te gaan lezen:

โ— page 6, en marge de opwekking:

‘There is a piece of graffiti that states:

“We have the best government money can buy.”

It is time to usher in a new order that gives us the government and democracy that we deserve, and of which we can be proud.’

โ— p. 32, Verzuim ook niet te kijken in de eigen publicatie over onderwijs en het besturen van een school:
www.corruptionwatch.org.za  > publications > e-books > School Governing Body Toolkit 2018

https://www.corruptionwatch.org.za/wp-content/uploads/2018/02/Corruption-Watch-SGB-Toolkit-FA-Online-13022018.pdf

โ— Uiteraard wordt verwezen naar de slechte plaats die Zuid-Afrika krijgt toebedeeld door TI in de Corruption Perceptions Index met een score van 43 op 100. Onze vrijwel gelijktijdige kritiek in Civis Mundi op de kwaliteit van vervaardiging van die lijst biedt wellicht enige troost. Het zou ons ook moeten sterken in pogingen die Index beter te krijgen door verbeteringen aan de opbouw en uitwerking. Zie in elk geval ook dat op pagina 22 het aantal van 24.500 klokkenluidersrapporten wordt aangegeven, en 4.200 ‘reports of corruption’. Dat zien we in Nederland nog niet.

Het jaarverslag maakt duidelijk dat de strijd tegen corruptie in Zuid-Afrika serieus wordt genomen. Velen weet te mobiliseren. Zijn wij al zover in Nederland?

 

Ga naar de website: www.corruptionwatch.org.za voor het Annual Report 2018