Klimaatangstaanjagerij

Civis Mundi Digitaal #86

door Hans Postma

Reactie op: Jan de Boer, De strijd tegen verdere opwarming van het klimaat kost bloed, zweet en tranen. Civis Mundi Digitaal, 85.

N.a.v. de bijdrage “De strijd tegen verdere opwarming van het klimaat kost bloed, zweet en tranen” door Jan de Boer spreek ik bij deze mijn verbazing uit dat uw redacteur wederom een podium krijgt om onversneden, ongenuanceerde klimaatangst-propaganda te bedrijven.

 

Zoals ik u al eerder schreef zijn er vele redenen om de bron van die angst (de wetenschappelijke kennis van het klimaat) met een grote korrel zout te nemen (de “science” is overduidelijk nog helemaal niet “settled”). En dat is maar goed ook, want angst is een slechte raadgever, en leidt tot ondoordacht, overhaast beleid.

 

Ik begrijp niet dat de heer De Boer zich behaaglijk voelt in zijn klimaatangstbubbel. Of is het provocerend bedoeld? Heeft hij ooit een poging ondernomen om van die CO2 – klimaatrelatie ook maar iets te begrijpen?  Kent hij de zwakheden in de theoretische onderbouwing ervan? Wil hij daar überhaupt kennis van nemen? Kent hij bijvoorbeeld de “climate sensitivity” van oceaanbewegingsenergie, of van aardbevingen? Neen natuurlijk. Zelfs de IPCC kent die niet. (Daar spreken ze over een “energy budget” zonder met de input van deze oerkrachten rekening te houden, want ze stellen “energy” gelijk aan warmte. Een basale vergissing. Bewegend water bevriest slecht).

 

Is hij ervan op de hoogte dat er diverse hooggeplaatste wetenschappers zijn (van het kaliber Nobelprijswinnaar natuurkunde, hoofd onderzoek TNO, hoogleraar astronomie, hoogleraar economie) die zich nadrukkelijk hebben gedistantieerd van die anti-CO2 hysterie? Weet hij eigenlijk wel dat CO2 goed is voor de plantengroei? En dat er ooit tijden waren waarin de gemiddelde temperatuur op aarde maar liefst 7 graden hoger lag dan nu, waarbij er sprake was van een ongeëvenaarde explosie van leven en levensvormen? Weet hij eigenlijk wel dat “de” (minieme) “invloed van de mensheid op het klimaat” niet alleen gaat over CO2, maar ook over ontbossingen? En dat die economen die hij noemt, die astronomische kosten van klimaatverandering berekenen, zich plegen aan te sluiten bij de input van hun collegae “klimaatdeskundigen”, zonder die inhoudelijk op geloofwaardige onderbouwing te kunnen wegen?

 

Heeft hij ooit gehoord van de ecomodernisten? Weet hij wel dat niet alleen de theorie, maar zelfs de feiten rond opwarming/ijssmelt/zeespiegelstijging per definitie twijfelachtig zijn, gezien het beperkt waarnemingsvermogen van het meetinstrumentarium van de mensheid?  Heeft hij zich ooit afgevraagd waarom Patrick Moore (ooit ex-Green Peace activist, nu gemotiveerd pro-CO2 wetenschapper) en senior meteoroloog Pierce Corbyn (inderdaad, de broer van Jeremy en zo links als een deur) het CO2 verhaal gemotiveerd als pure lariekoek naar het rijk van politieke propaganda verwijzen, in plaats van als “wetenschap” te kwalificeren? En dat Shell begin jaren ’90 een anti-CO2 campagne steunde met een filmpje, wetende dat ze daarmee uiteindelijk de concurrentiestrijd met de kolenboeren (ten gunste van aardgas) in haar voordeel zou kunnen doen keren?

 

In mijn vorige artikeltje, dat u plaatste, memoreerde ik aan het overspannen geestelijk klimaat rond dit thema, dat zelfs tot zelfdodingen heeft geleid, en een deel van de jeugd angst aanjaagt.  De heer de Boer draagt daaraan bij, ongetwijfeld vanuit de beste sociale bedoelingen. Hoe tragisch. Straks koopt hij zijn stroom bij Shell, die zich reeds klaarmaakt om de steeds duurdere stroom te gaan produceren (ondersteund met aardgas).

 

Bussum, Ir JH Postma, afgestudeerd Wagenings ontwikkelingseconoom (uit de tijd dat het woord milieukunde nog niet bestond, maar deze economen wel een paar jaar groene vakken moesten volgen op academisch niveau, zoals plantenteelt, bodemkunde, irrigatie).